Rozwój z wyższym kontraktem z NFZ

0
953

Aleksandra Wysoczyńska, prezes Szpitala Med Polonia

Konkurs ogłoszony przez NFZ postrzegam jako merytoryczną ocenę możliwości naszej jednostki, z nastawieniem na zapewnienie wysokiej jakości sprzętowej i ciągłości opieki medycznej. Otrzymanie kilkakrotnie wyższego kontraktu od dotychczasowego to dla nas nowe wyzwanie i konieczność jeszcze sprawniejszego działania. Na pewno pozwala na realizację kolejnych planów rozwoju naszej działalności.

Szpital Med Polonia jest bardzo młodą organizacja, powstał bowiem w 2008 roku. Od początku naszej działalności nastawialiśmy się na obsługę pacjentów z rożnych sektorów rynku usług medycznych, zarówno indywidualnych jak i korporacyjnych oraz tych korzystających z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego też wystartowaliśmy w 2008 roku w konkursie ofert ogłoszonym przez NFZ. Podpisaliśmy wówczas kontrakt w wysokości 439 tysięcy złotych rocznie w pięciu specjalnościach zabiegowych. Przez kolejne trzy lata szpital systematycznie rozwijał swoją działalność komercyjną. Cały czas posiadał także kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale przychody uzyskiwane z tego tytułu stanowiły jedynie niewielki procent wszystkich przychodów placówki. W roku 2011 kontrakt stanowiło około 5 procent wartości naszej sprzedaży usług medycznych.

Ponieważ mieliśmy dobre doświadczenia w zakresie 3-letniej współpracy z NFZ, wystąpiliśmy w listopadzie 2011 roku o kontrakt na posiadane poprzednio dziedziny zabiegowe, czyli ortopedię i traumatologię narządu ruch i endoprotezoplastykę, ginekologię, urologię i chirurgię oraz dodatkowo na okulistykę. Tym razem zabiegaliśmy również o możliwość obsługi pacjentów ambulatoryjnych z dziedziny chirurgii. Ku naszemu zadowoleniu po przejściu niełatwej drogi konkursowej udało nam się znacząco zwiększyć zakres naszej współpracy z NFZ. Podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w latach 2012-2016. W roku 2012 Fundusz finansuje usługi naszej placówki o wartości 2 772 468,70 zł. Z tego na leczenie szpitalne przeznaczone jest 2 663 268,70 zł. Cieszę się, że potrafiliśmy sprostać wymogom stawianym placówkom świadczącym usługi finansowane przez NFZ i mam nadzieję, że nie zawiedziemy zaufania zarówno Funduszu jak i pacjentów.

Firmę trudno jest prowadzić jeśli nie wykorzystuje się w pełni jej potencjału tak ludzkiego jak i sprzętowego. W naszym przypadku to nie miało miejsca, ponieważ Med Polonia wykonuje 1500 zabiegów rocznie oraz przyjmuje 25 000 pacjentów komercyjnych z różnych sektorów rynku. Jednak wyższy kontrakt z NFZ pozwoli nam lepiej wykorzystywać ten potencjał i w dalszym ciągu rozwijać naszą działalność.