Rudna Mała: certyfikat CMJ dla Szpitala im. Świętej Rodziny

0
1020


Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa otrzymał przyznany przez Ministerstwo Zdrowia certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Certyfikat taki posiadają obecnie 232 placówki w całym kraju.

Szpital w Rudnej Małej posiada 120 łóżek i 3 sale operacyjne oraz salę pooperacyjną z pięcioma łózkami intensywnego nadzoru a także 8 stanowisk intensywnego nadzoru udaru mózgu.

Placówka prowadzi oddziały: ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, neurologiczny z udarowym, tarakochirurgii oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Posiada także centrum poradni diagnostycznych oraz centrum rehabilitacji, a także pracownie diagnostyczne  – tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG i USG.

Placówka oferuje usługi komercyjne oraz w ramach kontraktu z NFZ. Wartość kontraktu w roku 2016 wynosi ponad 37 mln zł. Środki te finansują w przeważającej większości  leczenie szpitalne w zakresie chorób wewnętrznych, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej, ortopedii, a także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz rehabilitację leczniczą.

Placówkę prowadzi spółka Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny sp. z o.o.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Pełna lista akredytowanych szpitali dostępna jest na stronie CMJ.