Rudna Mała: nowy oddział w Szpitalu Św. Rodziny

0
1161

W styczniu 2013 roku w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa został uruchomiony oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Jest to szósty oddział placówki. Jego utworzenie pozwala leczyć najciężej chorych pacjentów, którzy dotychczas musieli być przewożeni do innych placówek.

Oddział ten pozwala także operować w bezpiecznych warunkach osoby ze schorzeniami układu krążenia lub innymi, których stan zdrowia wymaga obserwacji w oddziale intensywnej terapii po zabiegu operacyjnym.

Działalność oddziału obejmuje kwalifikowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych w zakresie ortopedii oraz chirurgii ogólnej, wykonywanie znieczuleń, opiekę nad pacjentami w sali pooperacyjnej w bezpośrednim okresie po zabiegu, leczenie pacjentów w oddziale intensywnej terapii, konsultacje w zakresie intensywnej terapii w oddziałach szpitala oraz w izbie przyjęć, konsultacje w zakresie uśmierzania bólu w oddziałach szpitala, wykonywanie krótkotrwałych znieczuleń do badań w pracowni tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, znieczulenie do kardiowersji oraz przyjęcia pacjentów w ramach przyszpitalnej poradni leczenia bólu.

Znieczulenia wykonywane są na trzech salach operacyjnych, z uwagi na charakter zabiegów (ortopedyczne i chirurgiczne) są to przeważnie znieczulenia przewodowe. W roku 2012 przeprowadzono 2700 znieczuleń.

Bezpośrednio po zabiegu operacyjnym pacjent po dużych zabiegach operacyjnych (np. alloplastyki stawu biodrowego) przekazywany jest do sali pooperacyjnej, gdzie pozostaje pod opieką anestezjologa przez okres konieczny do całkowitego wybudzenia się, stabilizacji układu krążenia, uśmierzenia bólu.

Pacjentami oddziału intensywnej terapii są chorzy wymagający ścisłego monitorowania układu krążenia lub oddychania, tacy, u których wskutek choroby doszło do zaburzeń funkcjonowania podstawowych układów organizmu (krążenia, oddychania, nerek) w stopniu wymagającym zastosowania w leczeniu wysokospecjalistycznych metod wspomagania.

Wyposażenie oddziału w sprzęt medyczny jest zgodne w wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązującymi dla tego rodzaju placówek.

Poradnia leczenia bólu działająca od 2008 roku udziela porad w zakresie diagnostyki i leczenia między innymi zespołów bólowych narządu ruchu, bólu w chorobie nowotworowej, bólów głowy oraz neuropatycznych zespołów bólowych (np. neuralgia nerwu trójdzielnego, polineuropatie, przetrwały ból pooperacyjny i pourazowy). Personel lekarski oddziału stanowią lekarze specjaliści w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Średni personel to pielęgniarki i pielęgniarze wyspecjalizowani w intensywnej terapii, posiadający kwalifikacje potwierdzone ukończeniem specjalistycznych szkoleń i kursów.

Szpital w Rudnej Małej posiada 120 łóżek. Oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt placówki na rok 2012 miał wartość 23 741 668, 80 zł. Środki te finansowały w przeważającej większości (23 190 942 zł) leczenie szpitalne w zakresie chorób wewnętrznych, neurologii, chirurgii ogólnej, ortopedii, a także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Placówkę prowadzi spółka Nowe Techniki Medyczne.