Rudna Mała: połączenie spółek medycznych

0
875

Spółki: Nowe Techniki Medyczne Sp. z o.o. oraz Nowe Techniki Medyczne II Szpital Specjalistyczny Im. Św. Rodziny S p. z o.o. z Rudnej Małej zostaną połączone. Spółką przejmującą jest spółka Nowe Techniki Medyczne, która posiada 100 procent udziałów w spółce przejmowanej.

Spółka Nowe Techniki Medyczne II prowadzi Szpital Specjalistyczny w Runek Małej, który specjalizuje się w operacjach ortopedycznych. Placówka prowadzi także w oddanej do użytku nowej części obiektu szpitalnego oddziały: neurologiczny z pododdziałem udarowym, chorób wewnętrznych oraz rehabilitacji. W szpitalu działa także zakład radiologii oraz pracownia diagnostyki obrazowej, wyposażona między innymi w rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy.

Szpital posiada 120 łóżek. Oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt placówki na rok 2012 ma wartość 20 155 584,90 zł. Środki te finansują w przeważającej większości (około 19 mln zł) leczenie szpitalne w zakresie chorób wewnętrznych, neurologii, chirurgii ogólnej, ortopedii, a także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację.