Rządowy program in vitro: dwie oferty spełniają warunki

0
990

Spośród 37 ofert złożonych przez placówki medyczne zainteresowane udziałem w programie Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 tylko dwie spełniają warunki formalne. Są to: Gravita z Łodzi oraz Kriobank prof. Waldemara Kuczyńskiego z Białegostoku.

Pozostałe oferty posiadają braki formalne wymagające uzupełnienia. Uwagi dotyczą na przykład nieponumerowania stron oferty, braku opisu spisu dokumentów czy braku statutu jednostki albo niepotwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem.

Wśród złożonych ofert dominują oferty placówek prywatnych, wśród których są takie jak : Invimed z Warszawy, Invicta z Gdańska, Gyncentrum Clinic z Katowic, Gameta z Łodzi, Centrum Leczenia Niepłodności Ferti-Med z Bielska-Białej, Artvimed Centrum Medycyny z Krakowa, Ab Ovo z Lublina, Centrum Medyczne Macierzyństwo z Krakowa, Novomedica z Mysłowic, Provita z Katowic a także mniejsze placówki i gabinety lekarskie. Wśród ofert placówek publicznych dominują propozycje złożone przez szpitale kliniczne.

Placówki, które zostaną wybrane w wyniku konkursu, będą realizować program od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku. Z programu ma skorzystać około 15 tysięcy par, u których stwierdzono bezwzględną przyczynę niepłodności i udokumentowano nieskuteczne jej leczenie w ciągu ostatniego roku.

W składanych ofertach oceniane będą wyposażenie kliniki w podziale na świadczenia udzielane ambulatoryjnie i stacjonarnie, plan konsultacji lekarskich wraz z nazwiskami lekarzy, którzy ich udzielą. Placówki musiały także wykazać między innymi liczbę wykonywanych w ciągu roku procedur od 2008 roku oraz liczbę planowanych cykli klinicznych w 2013 i 2014 roku.