Rzeszów: nowe usługi w Szpitalu Św. Rodziny

0
937


Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa otworzył nową poradnię diagnozy i terapii zaburzeń pamięci. Poradnia oferuje nowoczesny system komputerowej rehabilitacji neuropsychologicznej RehaCom.

Głównym celem terapii jest skuteczne usprawnianie funkcji poznawczych zgodnie z zasadą neuroplastyczności mózgu oraz teorii uczenia się.

Poradnia jest przeznaczona dla pacjentów po udarach i urazach mózgu, chorych na SM, chorobę Parkinsona, z chorobą Alzheimera i innymi typami otępienia  oraz z zaburzeniami pamięci z innych przyczyn.

Wizyty w poradni są odpłatne. Cena konsultacji wynosi 80 zł., koszt 45-minutowego treningu to 60 zł, a pakiet dziesięciu treningów kosztuje 510 zł.

Szpital w Rudnej Małej posiada 120 łóżek i 3 sale operacyjne oraz salę pooperacyjną z pięcioma łózkami intensywnego nadzoru a także 8 stanowisk intensywnego nadzoru udaru mózgu.

Placówka prowadzi oddziały: ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, neurologiczny z udarowym, tarakochirurgii oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Posiada także poradnie specjalistyczne oraz centrum rehabilitacji, a także pracownie diagnostyczne  – tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG i USG.

Placówka oferuje usługi komercyjne oraz w ramach kontraktu z NFZ. Wartość kontraktu w roku 2016 wynosiła ponad 37 mln zł. Środki te finansowały przeważającej większości  leczenie szpitalne w zakresie chorób wewnętrznych, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej, ortopedii, a także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz rehabilitację leczniczą.

Placówkę prowadzi spółka Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny sp. z o.o.