Sandomierz: starostwo poszukuje inwestora dla szpitala

0
871

Starostwo powiatowe w Sandomierzu poinformowało o poszukiwaniach inwestora, zainteresowanego prowadzeniem miejscowego szpitala. Starostwo wyjaśnia, że poszukiwanie inwestora związane jest z potrzebami inwestycyjnymi placówki.

Sandomierski szpital funkcjonuje od 33 lat i wybudowany został w oparciu o projekt z lat 60-tych  XX wieku. 

Jak informuje komunikat starostwa, do dalszego funkcjonowania placówki konieczne są inwestycje. Ich realizacja zapewni nie tylko działanie szpitala w obecnym kształcie, ale także jego rozwój. Najważniejszą i najpilniejszą potrzebą jest wybudowanie zespolonego wielofunkcyjnego pawilonu z blokiem operacyjnym, oddziałem intensywnej terapii, oddziałem intensywnej opieki kardiologicznej i szpitalnym oddziałem ratunkowym, wyposażonym w lądowisko dla śmigłowców. Przewidywany koszt tej inwestycji to 30 mln zł.   

„Szpital i powiat jako organ prowadzący nie są w stanie sfinansować  takiej inwestycji. Poszukiwanie inwestora zewnętrznego jest zatem koniecznością i tylko taka okoliczność przemawia za zmianą formy prawnej działania szpitala” – czytamy w komunikacie starostwa.

Najbardziej optymalną formą dalszego funkcjonowania szpitala, według samorządu, jest powołanie spółki z udziałem inwestora zewnętrznego i  powiatu.

Komunika wyjaśnia, że powoływane przez przeciwników tej koncepcji argumenty nie mają uzasadnienia, ponieważ wszelkie decyzje związane z przekształceniem szpitala wymagają uchwał Rady Powiatu,  a Zarząd Powiatu będzie jedynie ich  wykonawcą. Przed  podjęciem uchwał i zawarciem umowy w szpitalu przeprowadzony zostanie  audyt mający na celu ustalenie rzeczywistej wartości szpitala .

Powiat zapewnia, że jako strona umowy z inwestorem zewnętrznym zagwarantuje w niej zatrudnienie załodze szpitala. Pozyskanie od inwestora środków na inwestycje da natomiast gwarancję dalszego rozwoju szpitala. Przygotowany przez kierownictwo szpitala plan rozwoju przewiduje zwiększenie liczby łóżek, a także wzrost zatrudnienia lekarzy  i pielęgniarek.

Samorząd podkreśla, że od 2016 roku  obowiązywać zaczną nowe normy dotyczące  placówek leczniczych. Bez ich spełnienia Narodowy Fundusz Zdrowia nie zawrze ze szpitalem kontraktu.

W okresie ostatnich  kilku lat nakłady na zakup sprzętu w sandomierskim szpitalu wyniosły 46 mln zł, z czego 10 mln to pieniądze przekazane jako dotacje powiatu. Powiat informuje też, że prowadzi z urzędem marszałkowskim rozmowy w sprawie pozyskania środków finansowych na inwestycje w szpitalu z udziałem środków unijnych.

Szpital Specjalistyczny Św. Ducha w Sandomierzu posiada 469 łóżek szpitalnych i 14 łóżek noworodkowych oraz 6 inkubatorów. Prowadzi 24 oddziały oraz zakłady diagnostyczne.