Scanme: umowa z Towarzystwem Sportowym Wisła Kraków

0
1040

Spółka Scanmed Multimedis S.A. zawarła umowę z Towarzystwem Sportowym Wisła Kraków na wykonywanie usług medycznych obejmujących między innymi konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne i rehabilitację sportowców.

Umowa została zawarta od dnia 20 kwietnia 2012 roku na czas nieokreślony, a łączna liczba osób zadeklarowanych do opieki medycznej w ramach umowy wynosi około 1800 osób.

Scanmed Multimedis specjalizuje się w opiece medycznej zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Liczba klientów spółki przekroczyła 300 tysięcy. Główne obszary działalności to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. W grudniu 2011 zostało otwarte Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Sportowej w Centrum Medycznym Scanmed Multimedis przy ul. Armii Krajowej 5 w Krakowie. Należący do tej samej Grupy Kapitałowej Szpital Św. Rafała jest oficjalnym partnerem medycznym Polskiego Związku Narciarskiego. Zyskał także status Wybranego Centrum Medycznego dla UEFA EURO 2012.

Scanmed Multimeds należy do kontrolowanej przez Black Lion NFI Grupy Scanmed, która obejmuje również spółki Scanmed S.A., Scan Development sp. z o.o., Akamedik Services sp. z o.o. oraz Carint Scanmed sp. z o.o. Od sierpnia 2011 roku spółka Scanmed Multimedis S.A. jest notowana na rynku New Connect.