Scanmed: 6 mln zł z aneksów do umów z NFZ

0
1096

Scanmed Multimedis S.A. w listopadzie 2011 podpisał aneksy do umów na świadczenia opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie na rok 2012.

W związku z podpisaniem aneksów wartość umów z krakowskim oddziałem NFZ przekroczy 6 mln zł. Aneksy na przyszły rok dotyczą m.in. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczeń diagnostycznych, leczenia stomatologicznego oraz rehabilitacji.
– Wśród podpisanych aneksów, Scanmed Multimedis pozyskał około 1,5 mln zł na ambulatoryjne usługi diagnostyczne czy około 1,14 mln zł na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną – mówi Joanna Szyman, prezes Scanmed Multimedis. Podpisane aneksy stanowią istotny udział w planowanych przychodach Spółki na 2012 rok.

Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis po 3 kwartałach 2011 roku wypracowała zysk netto (podmiotu dominującego) w wysokości 1,48 mln zł przy skonsolidowanych przychodach prawie 30 mln zł. Scanmed Multimedis S.A. umacnia pozycję w największych aglomeracjach akademickich (Warszawa, Poznań, Wrocław), w przyszłym roku planuje otwarcie placówek na Śląsku oraz w Trójmieście. Spółka podejmuje starania w zakresie pozyskania powierzchni pod przychodnię komercyjną w Warszawie oraz w grudniu zostanie oficjalnie otwarte nowe Centrum Rehabilitacji w Krakowie. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Zespół medyczny Scanmed Multimedis liczy ponad 400 lekarzy reprezentujących niemal wszystkie specjalizacje medyczne.