Scanmed: aneks do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

0
758


Scanmed S.A., spółka z Grupy Scanmed Multimedis, prowadząca Szpital św. Rafała w Krakowie, podpisała z małopolskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia aneks do umowy na świadczenia medyczne w zakresie leczenia szpitalnego.

W wyniku podpisania aneksu zwiększeniu uległa wysokość kontraktu dotyczącego udzielania świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w roku 2013. Wartość kontraktu zwiększyła się o 1 235 104 zł. Kwotę tę spółka otrzyma w okresie od czerwca do grudnia 2013 roku

Cały kontrakt Szpitala Św. Rafała z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarty na rok 2013 ma wartość 24 869 560,05 zł. Z tego 23 936 053,45 zł jest przeznaczone na leczenie szpitalne, 593 821,80 zł – na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, a 339 648,80 zł – na rehabilitację leczniczą. Kontrakt na leczenie szpitalne dotyczy oprócz anestezjologii i intensywnej terapii także gastroenterologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz okulistyki.