Scanmed: aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

0
1060


Scanmed Multimedis S.A podpisał aneksy do umów zawartych z małopolskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014 na łączną kwotę 6.873.118,48 zł.

Pierwszy z aneksów dotyczy udzielania świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej określający wartość tych świadczeń na kwotę 2.058.452,70 zł. Kolejne aneksy dotyczą umów w sprawie ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych  o wartości 2.812.733,40 zł, profilaktycznych programów zdrowotnych o wartości 28.657,80 zł, rehabilitacji leczniczej (wartość umowy to 655.118,30 zł), leczenia stomatologicznego wycenionego na 402.640,73 zł, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (kwota finansowania to 287.280,00 zł) oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (umowa o wartości 628.235,55 zł).

Powyższe umowy nie wyczerpują możliwości spółki Scanmed Multimedis dotyczących zwiększenia kontraktów z NFZ na 2014 rok. Dotyczy to szczególności umów krótkoterminowych, na które będą ogłoszone postępowanie konkursowe w ciągu roku.

Scanmed Multimeds realizuje również świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej finansowane za pomocą stawki kapitacyjnej na pacjenta. Będą one kontynuowane również w 2014 roku.