Scanmed dołączył do Global Compact

0
846

Grupa Scanmed Multimedis dołączyła do  Global Compact – inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, dedykowanej tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i budowie społeczeństwa obywatelskiego. W tym momencie Global Compact skupia 9000 firm i organizacji z całego świata. Scanmed Multimedis jest pierwszą polską firmą sektora medycznego, która została przyjęta do tej organizacji.

Global Compact opiera się na współpracy międzynarodowej sieci interesariuszy,  do której należą między innymi władze rządowe, firmy prywatne, pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz agendy ONZ.

– Obecność w Global Compact umożliwi nam wymianę doświadczeń i transfer wiedzy w międzynarodowym środowisku. To kolejna – po Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu oraz Karcie Różnorodności inicjatywa z zakresu CSR, do której przystąpiła Grupa Scanmed Multimedis. Spółka od początku swojej działalności angażuje się działalność na rzecz otoczenia społecznego i zrównoważonego rozwoju – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Grupę Scanmed Multimedis tworzą: spółka Scanmed Multimedis S.A., realizująca usługi z zakresu opieki ambulatoryjnej, diagnostyki obrazowej oraz transportu medycznego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, spółka Scanmed S.A., prowadząca Szpital Św. Rafała, spółka Medrun z dwoma wieloprofilowymi centrami medycznymi na terenie Warszawy i Wrocławia, Akamedik Services, realizująca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Warszawy, Scanrent, odpowiedzialna za zarządzanie nieruchomościami Grupy, oraz Scan Diagnostic.