Scanmed: kontrakt z NFZ na rok 2014 większy o 10 procent

0
778


Spółka Scanmed S.A., prowadząca Szpital św. Rafała w Krakowie, podpisał aneksy do umów zawartych z małopolskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w roku 2014 na łączną kwotę 26.259.280,39 zł. Wartość kontraktów jest wyższa od zawartych w roku 2013 o 10 procent.

Pierwszy z podpisanych aneksów dotyczy umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, określający wartość świadczeń w okresie od  1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku na kwotę 24.899.998,99 zł, przy czym kwota zobowiązania w zakresie świadczeń na izbie przyjęć została ustalona na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Kolejne aneksy dotyczą umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (wartość umowy wynosi 618.663,80 zł) oraz rehabilitacji leczniczej (wartość usług została określona na 740.717,60 zł).

Wartość finansowania przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez Scanmed S.A. w 2014 roku została zwiększona w stosunku do wartości bazowych kontraktów z roku 2013 o 10 procent, z  uwzględnieniem anualizacji wartości kontraktu w zakresie świadczeń na izbie przyjęć.

Umowy te nie wyczerpują możliwości Szpitala św. Rafała dotyczących zwiększenia kontraktów z  NFZ na 2014 rok. Wartość przyznanych środków może zostać powiększona w trakcie realizacji umowy o koszt zabiegów ratujących życie. Wartość kontraktów Szpitala św. Rafała może ulec zwiększeniu również w przypadku ogłoszenia konkursów przez NFZ na część zakresów usług.