Scanmed Multimedis: 10 mln zł przychodów w I kwartale

0
1135

Skonsolidowane przychody Scanmed Multimedis za I kwartał 2012r. wyniosły ponad 10,5 mln PLN i były wyższe o 35,0% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011. Zysk netto wygenerowany przez Grupę w I kwartale 2012 r. wyniósł 727 tys. PLN, co stanowi wzrost o 60% w porównaniu do I kwartału 2011r.

Poprawa wyników finansowych Scanmed Multimedis w I kwartale 2012r. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku związana jest ze wzrostem przychodów przy jednoczesnym wzroście rentowności. Wzrost efektywności to wynik m.in. zwiększenia posiadanej bazy pacjentów POZ i znaczącego rozszerzenia oferty usług komercyjnych, jak również skutkiem przeprowadzonych działań optymalizujących koszty w ramach Grupy Kapitałowej.

– Uzyskane w pierwszym kwartale wyniki finansowe potwierdzają skuteczność przyjętego przez nas modelu biznesowego, opartego o zdywersyfikowane źródła dochodów, pochodzące ze środków publicznych NFZ oraz środków komercyjnych. Skutecznie realizujemy przyjętą strategię rozwoju oferowanych usług komercyjnych. Dobre osiągnięte wyniki finansowe pozwalają na opinię, że prognozy finansowe na 2012 rok, przedstawione w Dokumencie Informacyjnym zostaną zrealizowane. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

W pierwszym kwartale tego roku w strukturze Grupy Scanmed Multimedis rozpoczęły funkcjonowanie trzy nowe placówki – w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie przy ul. Bochenka 12 (placówka podstawowej opieki zdrowotnej). Placówka w Warszawie zajmuje ponad 680 mkw (docelowo 800), gdzie znajduje się 21 gabinetów, w których realizowany jest szeroki zakres badań diagnostycznych, specjalistyczne porady lekarskie dla dorosłych i dzieci oraz świadczenia stomatologiczne. Oferta medyczna została rozszerzona o usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – finansowanej w oparciu o umowę z NFZ, a także nowe usługi – okulistykę, medycynę pracy, medycynę estetycznej oraz usługi kosmetyczne. W placówce medycznej we Wrocławiu, realizowane są ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, w pierwszym kwartale poszerzone o podstawową opiekę zdrowotną.

Spółka rozszerzyła również bazę klientów korporacyjnych i instytucjonalnych – podpisano trzy istotne umowy – z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Dolnośląskim Ośrodkiem Medycyny Pracy i Towarzystwem Sportowym Wisła Kraków, w ramach których opieką objętych zostało blisko 5 tysięcy Pacjentów.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych.

Scanmed Multimedis należy do kontrolowanej przez Black Lion NFI Grupy Scanmed, która obejmuje również spółki Scanmed S.A., Scan Development sp. z o.o. oraz Carint Scanmed sp. z o.o. W ramach Grupy działa Szpital Św. Rafała w Krakowie. Od sierpnia 2011 roku spółka Scanmed Multimedis S.A. jest notowana na rynku New Connect.