Scanmed Multimedis: emisja obligacji

0
963


Zarząd Spółki Scanmed Multimedis S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie przydziału obligacji serii A. Spółka wyemitowała 19.050 obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej tysiąc złotych każda, czyli o łącznej wartości 19.050.000 zł, z terminem wykupu przypadającym na 36  miesięcy licząc od daty przydziału.

Środki pozyskane z emisji obligacji serii A zostaną przeznaczone na rozbudowę istniejącej infrastruktury, inwestycje w podmioty medyczne oraz refinansowanie kredytów udzielonych spółce jako kredytobiorcy przez Bank Gospodarki Żywnościowej.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku. Główne obszary działalności to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa, opieka wyjazdowa oraz leczenie szpitalne. Spółka specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI. Skonsolidowane przychody grupy Scanmed Multimedis za III kwartał 2012 roku wyniosły 19,79 mln zł.