Scanmed Multimedis i MEDIsystem wśród nominowanych do tytułu Lidera Zmian

0
999


Wśród nominowanych w konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska znaleźli się przedstawiciele prywatnych podmiotów medycznych – Scanmed Multimeds, który został nominowany w dwóch kategoriach, oraz MEDIsystem.

Scanmed Multimedis uzyskał nominację w kategorii zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów, za projekt „Zarządzanie ryzykiem medycznym w Grupie Scanmed Multimedis” oraz w kategorii zarządzanie kapitałem ludzkim za projekt „Przygotowanie organizacji do wdrożenia Normy Social Accountability 8000”.

Również w kategorii zarządzanie kapitałem ludzkim została nominowana spółka MEDIsystem za projekt pod nazwą „System Zarządzania Indywidualnymi Planami Opieki (SZIPO) – system informatyczny wspierający organizację pracy w ośrodkach MEDIsystem.

Poza tym wśród nominowanych znaleźli się:

W kategorii Zarzadzanie Bezpieczeństwem Pacjentów : Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, za projekt „Bezpieczeństwo pacjenta warunkiem skutecznej rehabilitacji” oraz  Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, projekt „Akredytacja PCA Zakładu Fizyki Medycznej DCO na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005”.

W kategorii Zarządzanie Finansami:  Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. z projektem „Zarządzanie finansami i controling drogą do przekształcenia”,  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi za projekt „Inicjatywa „Wspólnie dla łódzkiej onkologii” oraz  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP  z projektem „Plan restrukturyzacji finansów szpitala SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP.

W kategorii Zarządzanie Infrastrukturą: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie z projektem „Lądowisko wyniesione dla helikopterów sanitarnych, wybudowane na dachu nowych obiektów Szpitala w Nysie dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”, . Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z projektem „Kompleksowa modernizacja szpitala w celu podwyższenia standardów oraz rozszerzenia działalności medycznej o ośrodek onkologii o najwyższym stopniu referencyjności” oraz  Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o.  z projektem „Utworzenie Przyszpitalnego Domu Narodzin jako alternatywy dla porodu w Bloku Porodowym w warunkach szpitalnych”.

W kategorii Informatyzacja: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku z projektem „Kompleksowa informatyzacja SPSZOZ w Lęborku w oparciu o system InfoMedica”,  Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ z projektem  „E-WSDZ – Kompleksowa informatyzacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci” oraz  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu  z projektem „Kompleksowa Informatyzacja Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu”.

Celem konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim.

Konkurs skierowany był do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. Oceniano projekty z zakresu zarządzania placówką medyczną, których wdrożenie przyniosło pozytywne efekty oraz wymierne zmiany i które realizowane były po 1 stycznia 2008 roku, a zakończone do 30 czerwca 2013 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie

www.konferencje.abc.com.pl