Scanmed Multimedis liderem HR

0
855


Grupa Scanmed Multimedis jako pierwsza firma z branży medycznej została wyróżniona Certyfikatem HR Najwyżej Jakości. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami na podstawie wyników obiektywnego badania praktycznego wymiaru realizacji polityki personalnej w firmie.

Certyfikat dowodzi stosowania przez Grupę najlepszych praktyk i narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim.

Przyznanie wyróżnienia jest potwierdzeniem kluczowej roli, jaką Zarządzanie Kapitałem Ludzkim odgrywa w Grupie Scanmed Multimedis. Obszar ten nie ogranicza się jedynie do przestrzegania wymogów prawa, ale stanowi jeden z kluczowych obszarów strategii społecznej odpowiedzialności, realizowanej przez Grupę. Jednym z ważnych narzędzi jej realizacji są cyklicznie przeprowadzane badania satysfakcji, które pozwalają na podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie HR, uwzględniających potrzeby i oczekiwania pracowników.

– Nawet największe nakłady finansowe przeznaczone na zewnętrzny marketing i budowanie wizerunku pracodawcy nie okażą się skuteczne, jeśli firma nie będzie zarządzać kapitałem ludzkim swojej organizacji w sposób profesjonalny. Dlatego pragniemy promować i nagradzać te przedsiębiorstwa, które dostrzegają znaczenie wysokiej jakości HR-u w zarządzaniu przedsiębiorstwem – komentuje Piotr Palikowski, prezes PSZK. – Dla kandydatów zainteresowanych pracą w danej organizacji certyfikat HR Najwyższej Jakości stanowi gwarancję tego, że firma jest dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą, co ma niebagatelne znacznie, szczególnie w branży medycznej – dodaje Palikowski.

Duże znaczenie dla realizowania polityki HR ma przyjęty przez Grupę Scanmed Multimedis Kodeks Etyki, definiujący zasady postępowania, którymi powinni się kierować wszyscy pracownicy Grupy – zarówno zatrudnieni na umowę o pracę, jak i współpracujący na podstawie innego rodzaju umów. Wysokie standardy etyczne, przekładające się na najwyższą jakość zarządzania w obszarze Kapitału Ludzkiego pozwalają Grupie Scanmed Multiedis na utrzymywanie pozycji lidera na rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce.

– Komfortowe warunki leczenia oraz szybki powrót do zdrowia naszych pacjentów uzależniony jest od jakości opieki, jaką świadczą im nasi pracownicy –  nie tylko personel medyczny, ale również wszystkie pozostałe osoby, z którymi kontaktują się pacjenci  od momentu rejestracji w przychodni, czy przyjęcia do szpitala. Jesteśmy tego świadomi i dlatego tak dużą wagę przykładamy do budowania stabilnych, otwartych relacji z naszymi pracownikami oraz budowania kultury organizacji opartej na odpowiedzialności – mówi Joanna Szyman, prezes Scanmed Multimedis.

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami to największe i najstarsze stowarzyszenie, którego celem jest rozwój i promocja standardów zarządzania zasobami ludzkim.