Scanmed Multimedis: nabycie akcji spółki Scanmed

0
843


Scanmed Multimedis S.A. nabyła od spółki Promed Invest sp. z o.o. akcje spółki Scanmed S.A. za łączną cenę wynoszącą ponad 1,5 mln złotych. Jednocześnie w dniu 18 lipca 2012 Promed objął 522.770 akcji zwykłych serii D za tę samą kwotę. Obecna wysokość kapitału zakładowego Scanmed Multimedis S.A. wynosi 11.024.768 złotych.

Zrealizowana transakcja jest konsekwencją przyjętej przez Scanmed Multimedis strategii, związanej z rozszerzeniem zakresu usług o świadczenia leczenia szpitalnego. W tym momencie Scanmed Multimedis posiada 8.477.733 akcji Scanmed S.A. (która prowadzi Szpital św. Rafała w Krakowie), co stanowi 90,09 procent kapitału zakładowego tej spółki i tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

– Rozszerzenie zakresu usług o leczenie szpitalne pozwoliło na oferowanie naszym pacjentom kontynuacji leczenia – co ma niebagatelne znaczenie przy osiągniętym przez Scanmed Multimedis wolumenie pacjentów ambulatoryjnych, wynoszącym ponad 320 tysięcy osób. Ponadto, kompleksowa oferta usług medycznych stwarza duże możliwości rozwoju współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z firmami  oferującymi ubezpieczenia zdrowotne – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa, opieka wyjazdowa oraz leczenie szpitalne. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych.