Scanmed Multimedis: nowy skład Rady Nadzorczej spółki

0
838


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki Scanmed Multimedis powołało nowych członków Rady Nadzorczej. Zostali nimi: André Meyer, Farai Cheryl Shonhiwa, Petrus Phillippus van der Westhuizen oraz Jonathan Richard Lowick.

Nowi członkowie Rady Nadzorczej są obywatelami RPA i reprezentują nowego właściciela spółki Scanmed Multimedis, Grupę Life Healthcare. Poza tym członkiem Rady Nadzorczej jest Rafał Bauer. Przed zmianą właściciela członkami Rady Nadzorczej byli: Marta Trąbczyńska, Piotr Chondrokostas, Piotr Szlachcic, Mariusz Bagiński oraz Wojciech Napiórkowski, którzy złożyli rezygnacje 16 kwietnia 2014.

W kwietniu 2014 udziały w Scanmed Multimedis kupiła Dadley Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca spółką zależną od Life Healthcare Group  Limited z siedzibą w Illovo, Republika Południowej Afryki.

Life Healthcare Group  powstała w 1983 roku i jest największym operatorem prywatnych szpitali w Republice Południowej Afryki. W 2013 roku skonsolidowane przychody Grupy LH wyniosły 11 843 mln ZAR (ok. 3 416 mln zł), EBITDA 3 418 mln ZAR (około 986 mln zł), natomiast zysk netto 1 682 mln ZAR (około 485 mln zł).

Life Healthcare świadczy usługi z zakresu pełnej opieki szpitalnej – prowadzi 63 szpitale, w których łącznie znajduje się ponad 8 tysięcy łóżek. W uzupełnieniu do medycyny szpitalnej, Grupa LH oferuje świadczenia z zakresu długoterminowej opieki medycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Aktualna kapitalizacja Grupy LH na giełdzie w Johannesburgu wynosi około 41 440 mln ZAR (około 11 891 mln zł).