Scanmed Multimedis: obligacje spółki na rynku Catalyst

0
1044


Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie obligacje spółki Scanmed Multimedis S.A. zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Do obrotu zostanie wprowadzonych 19 050 obligacji na okaziciela serii A spółki o wartości tysiąc zł każda. Rejestracja papierów wartościowych w Krajowym Depozycie nastąpi 4 lutego 2013 roku.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku. Główne obszary działalności spółki to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. półka prowadzi działalność w ramach 22 pełnoprofilowych placówek medycznych w największych miastach w Polsce (Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach) oraz wielospecjalistycznego Szpitala św. Rafała w Krakowie. Prognozowane przychody spółki w roku 2012 mogą wynieść 65,5 mln zł.