Scanmed Multimedis pozyskał nowego inwestora

0
875


Ponad 21 mln zł i nowego inwestora – fundusze Investors TFI – pozyskał dzięki nowej emisji akcji Scanmed Multimedis. Spółka posiadająca Szpital św. Rafała w Krakowie oraz sieć przychodni w największych miastach Polski planuje kolejne inwestycje oraz zamierza przenieść się z NewConnect na rynek główny GPW.

Fundusze zarządzane przez Investors TFI objęły 4,5 mln akcji z 8,25 mln walorów oferowanych przez Scanmed Multimedis (SM). Pozostałe papiery kupił Black Lion Fund, największy akcjonariusz medycznej spółki.
– Wysoko oceniamy perspektywy rynku medycznego w Polsce. Fundusze Investors są już znaczącym udziałowcem spółki EMC Instytut Medyczny, zainwestowaliśmy w Scanmed Multimedis, a w planach mamy kolejne inwestycje w sektorze – powiedział Jakub Bartkiewicz, prezes Domu Inwestycyjnego Investors oraz zarządzający funduszem Investor Private Equity FIZ, który objął akcje SM. – Scanmed jest dobrze zarządzaną spółką o przychodach zdywersyfikowanych między NFZ a segmentem klientów komercyjnych. Uważamy, że rynek usług medycznych w Polsce czeka nieuchronna konsolidacja i wzrost aktywności inwestorów strategicznych. Scanmed Multimedis ma szansę być w ciągu najbliższych lat jednym z ważnych celów inwestycyjnych dla tych podmiotów – podkreślił Jakub Bartkiewicz.

Po emisji fundusze zarządzane przez Investors TFI kontrolują ok. 22,4 procent akcji Scanmed Multimedis. Największym akcjonariuszem spółki pozostaje Black Lion Fund, do którego należy 58 procent akcji.
– Dzięki emisji zyskaliśmy partnera świadomie inwestującego na rynku na rynku medycznym, którego zaangażowanie potwierdza sens naszej pracy ze spółką, zwłaszcza w ostatnim roku –  podsumował transakcję Maciej Wandzel, prezes Black Lion Fund.

Scanmed Multimedis pozyskał z emisji 21,4 mln zł.
– Środki te  pozwolą nam na dalszy rozwój szpitala  oraz sieci przychodni. Planujemy rozszerzyć ofertę usług szpitalnych uruchamiając nowe oddziały, w tym rehabilitację neurologiczną oraz chirurgię onkologiczną wraz z chemioterapią. Również oferta usług ambulatoryjnych zostanie wzbogacona o nowe świadczenia – powiedziała Joanna Szyman, prezes zarządu Scanmed Multimedis. – Z drugiej strony emisja pozwoli nam zmienić rynek notowań akcji. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy opuścić New Connect i zadebiutować na rynku głównym GPW – dodała Joanna Szyman.

Scanmed Multimedis za niespełna 10 mln zł kupił od Black Lion Fund 41 procent udziałów w  spółce Scan Development, która jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanych wokół terenu szpitala św. Rafała. Na zakupionej nieruchomości planowane są kolejne inwestycje z segmentu  usług medycznych.

Scanmed Multimedis zarządza siecią 22 placówek ambulatoryjnych na terenie 5 miast w Polsce – w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach. Do firmy należy też Szpital św. Rafała w Krakowie. Jest on jednym z najnowocześniejszych obiektów szpitalnych nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Opieka medyczna realizowania w nim przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na wykonywanie refundowanych i komercyjnych świadczeń zdrowotnych w obszarze: neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólne i onkologicznej, urologii, okulistyki a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki. Szpital posiada zespół doskonałych specjalistów.

Segment ambulatoryjny stanowi 60 procent sprzedaży Scanmed Multimedis, a działalność szpitalna – 40 procent. Sprzedaż usług Grupy kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych, wśród których dominują towarzystwa ubezpieczeniowe, zakłady pracy i kontrakty z innymi placówkami medycznymi. Połowę przychodów w segmencie ambulatoryjnym zapewniają klienci komercyjni. W segmencie szpitalnym udział NFZ wynosi 65 procent, a 35 procent stanową przychody komercyjne. Grupa obejmuje opieką ponad 300 tys. osób. Skonsolidowane przychody Scanmed Multimedis z uwzględnieniem sprzedaży przejmowanych podmiotów od początku 2012 roku wyniosły ponad 80 mln zł. Szacunki na 2013 rok zakładają uzyskanie przychodów na poziomie 90,8 mln zł.