Scanmed Multimedis: prognozy finansowane na lata 2012-2014

0
809


Spółka Scanmed Multimedis poinformowała o realizacji prognoz finansowych na rok 2012. Przychody będą większe od zakładanych i mogą wynieść 65,5 mln zł. Prognozy na rok 2013 mówią o 90,8 mln zł, a na rok 2014 – o 115,2 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Początkowo prognozy na rok 2012 dotyczyły przychodów  w  wysokości 48,4 mln zł. Ich zwiększenie jest związane ze zmianami w strukturze Grupy Scanmed Multimedis, która została poszerzona w roku 2012 o spółkę Medrun sp. z o.o. oraz o Scanmed S.A., prowadzący w Krakowie Szpital Św. Rafała.

Zmiany te mają wpływ także na wynik netto, który był prognozowany na rok 2012 w wysokości 2,5 mln zł. Tymczasem według szacunków będzie to strata w wysokości 1,4 mln zł. Jest to związane z poniesionymi pod koniec 2012 roku kosztami restrukturyzacji szpitala, w tym głównie kosztami osobowymi, wyższym poziomem amortyzacji oraz kosztami finansowymi związanymi z emisją obligacji przeprowadzoną w IV kwartale 2012 roku.

Prognozy dotyczące lat 2013 i 2014 mówią o przychodach w wysokości 90,8 mln zł oraz 115,2 mln zł. Prognozy te bazują na założeniu, że w dalszym ciągu będzie wzrastać liczba pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną przez placówki Scanmed Multimedis, a także że będzie rosła sprzedaż usług komercyjnych oraz wartość kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne świadczone przez Szpital Św. Rafała.