Scanmed Multimedis S.A. : podwyższenie kapitału zakładowego

0
868


Zarząd Scanmed Multimedis S.A. poinformował o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Krakowie podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 11.024.768 zł.

Podwyższenie jest związane z objęciem w dniu 29 czerwca 2012 roku przez Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. 3.801.998 sztuk akcji serii D oraz z objęciem w dniu 18.07.2012 roku przez Promed Invest Sp. z o.o. 522.770 sztuk akcji serii D, w ramach uprzednio już zarejestrowanego kapitału warunkowego spółki.

Scanmed Multimedis S.A. jest dominującą spółką w Grupie Scanmed Multimedis, do której należą także spółki Scanmed S.A., Scan Development sp. z o.o. oraz Carint Scanmed sp. z o.o. Grupę kontroluje Black Lion NFI.

Scanmed oferuje usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej, opieki wyjazdowej oraz leczenia szpitalnego.  Krakowski Szpital Św. Rafała oferuje wykonywanie refundowanych i komercyjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, okulistyki a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki. Scanmed oferuje także opiekę medyczną dla studentów poprzez sieć przychodni studenckich w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu.