Scanmed Multimedis sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact – ,,Caring for Climate’’

0
995


Spółka Scanmed Multimedis została sygnatariuszem inicjatywy Caring for Climate. Jest to największa na świecie inicjatywa powołana w 2007 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ. Jej sygnatariuszami jest obecnie ponad 400 firm z 65 państw.

Celem inicjatywy jest wsparcie przedstawicieli biznesu w opracowywaniu i wdrażaniu strategii minimalizujących negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowisko. Caring for Climate to platforma służąca wymianie dobrych praktyk z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz źródło nowych projektów środowiskowych.

Realizacja procesów medycznych skutkuje między innymi wpływem na środowisko poprzez wytwarzanie różnego rodzaju odpadów, w tym odpadów medycznych oraz niebezpiecznych, jak również emisji gazów powstających podczas spalania paliw przez pojazdy floty, w tym przede wszystkim ambulanse medyczne. Scanmed Multimedis, podejmuje działania mające na celu minimalizację wpływu tych czynników na środowisko przy zachowaniu bezpieczeństwa prowadzonej działalności medycznej dla swoich pacjentów.

Grupa Scanmed Multimedis działa od ponad 10 lat. W ramach Grupy świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne.

Grupa prowadzi placówki w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku. W Krakowie działa Scanmed Szpital Św. Rafała. Scanmed posiada także sieć ponad 300 placówek partnerskich w całym kraju.