Scanmed Multimedis sygnatariuszem Karty Różnorodności

0
1040


Spółka Scanmed Multimedis znalazła się wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności. Jest to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w krajach Unii Europejskiej. 

Wyraża poszanowanie dla wielokulturowego społeczeństwa oraz kładzie szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie, wyznanie i przekonania, przynależność, orientację seksualną i tożsamość płciową, status rodzinny czy styl życia. Jest to pisemne zobowiązanie firm do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych.

Polityka równego traktowania, wspierania różnorodności i budowania kultury organizacyjnej opartej o wartości od lat przyświeca Grupie Scanmed Multimedis. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że różnorodność jest siłą napędową rozwoju i innowacyjności, a także kluczowym elementem budowania przyjaznego i inspirującego miejsca pracy, w którym wszyscy pracownicy traktowani są w sposób równy i  pozwalający  na rozwój ich potencjału – napisała spółka w Komunikacie.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Prowadzi placówki ambulatoryjne w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.