Scanmed Multimedis: umowa z Miastem Kraków

0
1169


Spółka Scanmed Multimedis S.A. podpisała umowę  z Zespołem Ekonomiki Oświaty Gminy Miejskiej Kraków na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla osób przyjmowanych do pracy i pracowników placówek oświatowych, wychowawczo- oświatowych i opiekuńczych z terenu Dzielnic XIV-XVII Miasta Krakowa.

Umowa została podpisana na czas określony od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. Łączna liczba osób objętych badaniami medycyny pracy w ramach umowy wynosi około 1950. Badania będą realizowane w centrach medycznych Scanmed Multimedis na terenie Krakowa.

W Krakowie Scanmed Multimedis prowadzi 12 placówek ambulatoryjnych (w tym 3 wielospecjalistyczne centra medyczne) oraz w 3 placówki nocnej  i świątecznej opieki medycznej. Posiada 3 pracownie diagnostyki obrazowej, 3 jednostki opieki stomatologicznej oraz centrum rehabilitacji i centrum medycyny estetycznej. Dysponuje 6 karetkami, w tym ambulansami o standardzie reanimacyjnym. Spółka Scanmed należąca do Grupy Scanmed Multimedis prowadzi w Krakowie Szpital Św. Rafała.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.