Scanmed Multimedis: umowa z Ośrodkiem Medycyny Pracy

0
1009


Spółka Scanmed Multimedis S.A. podpisała umowę z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie dotyczącą badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich.

Umowa dotyczy badań tych uczniów i studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Umowa została podpisana na czas określony do 30 listopada 2013 roku. Łączna liczba osób objętych badaniami w ramach umowy wynosi 1500. Badania będą realizowane w centrach medycznych Scanmed Multimedis zlokalizowanych na terenie Krakowa.

Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa, opieka wyjazdowa oraz leczenie szpitalne. Placówki spółki specjalizują się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla klientów instytucjonalnych.

Scanmed Multimedis prowadzi placówki ambulatoryjne w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI, której częścią jest Scanmed S.A. prowadzący Szpital Św. Rafała w Krakowie.