Scanmed Multimedis: umowa z Pocztą Polską

0
869


Spółka Scanmed Multimedis S.A. podpisała umowę z Pocztą Polską. S.A. z siedzibą w Warszawie działającą na rzecz Poczty Polskiej S.A. Regionu Pionu Kapitału Ludzkiego we Wrocławiu. Umowa dotyczy świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy na terenie Wrocławia.

Usługi obejmują badania profilaktyczne, wstępne, okresowe i kontrolne osób kierowanych przez komórki Poczty Polskiej S.A.

Umowa została zawarta na czas określony od 8 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2016 roku. Szacunkowa liczba osób objęta umową wynosi 3690.

To kolejna umowa zawarta przez Scanmed Multimedis z Pocztą Polską. W styczniu 2014 spółka informowała o podpisaniu umowy dotyczącej sprawowania opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. obsługiwanymi przez Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Regionalny Ośrodek Doradztwa Personalnego w Poznaniu.

Wcześniej umowy z Pocztą Polską zawierała kilkakrotnie Medrun sp. z o.o., która została przejęta przez Grupę Scanmed Multimeds na początku roku 2012.