Scanmed Multimedis: umowa z Pocztą Polską

0
1100


Spółka Scanmed Multimedis podpisała umowę z Pocztą Polską. Umowa dotyczy sprawowania opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. obsługiwanymi przez Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Regionalny Ośrodek Doradztwa Personalnego w Poznaniu.

Umowa została zawarta na 3 lata, od 3 stycznia 2014 roku do 2 stycznia 2017 roku. Szacunkowa liczba pracowników Poczty Polskiej objęta umową wynosi 3.581 osób.

Oferta Scanmed została wybrana w wyniku postępowania przetargowego. Oferty złożyło w sumie 8 podmiotów, zarówno publicznych jak i prywatnych. Wśród publicznych były to: SP ZOZ MSW w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy z Poznania. Prywatne podmioty zainteresowane wykonywaniem usług dla Poczty Polskiej to: NZOZ Alterida z Poznania, Polmed ze Starogardu Gdańskiego, Prywatna Lecznica Certus z Poznania oraz B.O.P. Merpol z Poznania. Oferta spółki Scanmed Multimedis została wybrana ze względu na kryterium cenowe.

Scanmed Multimedis prowadzi placówkę w Poznaniu, a także w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku. W Krakowie działa Scanmed Szpital Św. Rafała. Scanmed posiada także sieć ponad 300 placówek partnerskich w całym kraju.