Scanmed Multimedis: umowa z urzędem pracy we Włocławku

0
701


Scanmed Multimedis S.A. podpisał umowę z Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu dotyczącej przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych z zakresu medycyny pracy osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Umowa została zawarta na czas określony jednego roku – od  5 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku. Oferta Scanmed została wybrana w wyniku postępowania przetargowego. Szacunkowa liczba osób objętych umową to 1500.

Grupa Scanmed Multimedis działa od ponad 10 lat. W ramach Grupy świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne.

Grupa prowadzi placówki w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku. W Krakowie działa Scanmed Szpital Św. Rafała. Scanmed posiada także sieć ponad 300 placówek partnerskich w całym kraju.