Scanmed Multimedis: umowa ze Szpitalem Uniwersyteckim

0
930


Spółka Scanmed Multimedis zawarła umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, której przedmiotem jest wykonywanie usług polegających na przewożeniu transportem medycznym pacjentów placówki. Umowa została zawarta na dwa lata. Jej wartość wynosi 578.640,00 zł.

Usługi medyczne świadczone przez Scanmed Multimedis w Krakowie realizowane są w 12 placówkach ambulatoryjnych (w tym 3 wielospecjalistycznych centrach medycznych) oraz w 3 placówkach nocnej  i świątecznej opieki medycznej. Scanmed Multimeds posiada też w Krakowie 3 pracownie diagnostyki obrazowej, 3 jednostki opieki stomatologicznej oraz centrum rehabilitacji i centrum medycyny estetycznej. Dysponuje 6 karetkami, w tym ambulansami o standardzie reanimacyjnym. Centra medyczne oferują kompleksową opiekę lekarzy w ponad 40 specjalnościach medycznych, także wizyty domowe. W Krakowie działa też Szpital Św. Rafała, prowadzony przez Scanmed S.A., spółkę z Grupy. Scanmed świadczy też usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz prowadzi przychodnie studenckie.

Grupa Scanmed Multimedis działa od ponad 10 lat.. W ramach Grupy świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Placówki Scanmed działają w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych oraz sieci ponad 300 placówek partnerskich.

Usługi oferowane przez placówki Scanmed są zarówno komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umowa zawarta przez Szpital Scanmed z Małopolskim Oddziałem NFZ na rok 2013 ma wartość 26 104 664,05 zł. Kontrakt obejmuje leczenie szpitalne owartości 25 171 157,45 zł oraz rehabilitację i leczenie ambulatoryjne.