Scanmed Multimedis: wyniki lepsze od prognozy

0
1041

Notowana na NewConnect spółka Scanmed Multimedis wypracowała po czterech kwartałach 2011 roku zysk netto w wysokości 1,6 mln zł. Skonsolidowane przychody po czterech kwartałach wyniosły 40 mln zł.

Wyniki były lepsze od przewidywań, które zakładały uzyskanie 1,4 mln zł zysku netto. Dzięki rozszerzeniu zakresu usług i nowym otwieraniu nowych placówek liczba obsługiwanych pacjentów wzrosła do prawie 300 000 osób.
Wzrost przychodów związany jest ze zwiększeniem populacji pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w Krakowie i w nowych lokalizacjach – Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, a także z rozwojem usług komercyjnych fee for service. W 2011 roku liczba pacjentów indywidualnych powiększyła się o blisko 30 000. W tym czasie podpisaliśmy również 238 umów z klientami korporacyjnymi – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku. Świadczy usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej oraz opieki wyjazdowej. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Posiada sieć 17 placówek medycznych w czterech miastach na terenie Polski (Kraków, Poznań, Wrocław, Warszawa). Na początku lutego br. Scanmed Multimedis S.A. zawarł umowę inwestycyjną z udziałowcami spółki Medrun Sp. z o.o., prowadzącej działalność w zakresie komercyjnych usług medycznych na terenie Warszawy i Wrocławia. Scanmed Multimedis należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Black Lion NFI.