Scanmed Multimedis: wyróżnienie za zabiegi ratujące życie

0
805


Scanmed Multimedis otrzymał Medal Europejski za usługę „zabiegi ratujące życie na naczyniach mózgowych”. W 25. finale edycji przedsięwzięcia nagrodę przyznano 187 firmom. Organizatorem konkursu jest Business Centre Club, przy honorowym patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli oraz Ministra Spraw Zagranicznych RP. 

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców oraz zainteresowanie konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej laureatami Medalu Europejskiego.

Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowane usługi lub wyroby muszą spełniać wymagane prawem normy oraz posiadać odpowiednie licencje i patenty. Istotna przy ocenie jest także dynamika firmy oraz zdobyte nagrody i posiadane certyfikaty.

Grupa Scanmed Multimedis świadczy usługi koordynowanej opieki zdrowotnej, czyli  zapewnienia usług medycznych na każdym etapie leczenia – od podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacji lekarskich, przez diagnostykę, badania analityczne, transport medyczny i wizyty domowe, aż do kompleksowego leczenia szpitalnego. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych, wykorzystując zarówno publiczne, jak i prywatne źródła finansowania.  Grupa obejmuje 27 placówek własnych, działających w 10 miastach w Polsce, wśród nich jest Szpital Św. Rafała w Krakowie.