Scanmed Multimedis: wzrost przychodów Grupy

0
920


Grupa Scanmed Multimedis osiągnęła w I kwartale 2013 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 22 072 tys. zł, co stanowi wzrost o 60,3 procent w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznych okresie roku 2012. Grupa odnotowała w I kwartale 2013 stratę w wysokości 4 tysięcy złotych.

Na tak dużą dynamikę przychodów Grupy miało wpływ konsolidowanie przychodów Scanmed S.A. od początku 2013 roku (w 2012 roku przychody te konsolidowane były od III kwartału). Skorygowana dynamika przychodów Grupy o przychody Scanmed S.A. w I kwartale 2012 roku wynosi 105,5 procent.

W lutym 2013 roku spółka zadebiutowała na rynku Catalyst, wprowadzając do obrotu 19.050 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda. W marcu spółka przeprowadziła emisję akcji, pozyskując ponad 21 mln zł. Środki te pozwoliły na uruchomienie nowych inwestycji, w tym zakup udziałów w spółce posiadającej nieruchomość szpitalną – Scan Development. W marcu 2013 r. rozpoczęto budowę oddziału rehabilitacji neurologicznej. Rozpoczęto także proces nadbudowy kolejnej kondygnacji w kluczowej placówce ambulatoryjnej w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 5. Na części powierzchni powstanie tam nowoczesny kompleks pediatryczny, z szeroką bazą specjalistycznej opieki zdrowotnej dla najmłodszych oraz zapleczem diagnostycznym. W drugim skrzydle powstanie kompleksowe centrum opieki dla seniorów wraz z ośrodkiem dziennego pobytu.

Szpital św. Rafała znacząco zwiększył swoją pozycję w regionie, przejmując funkcje szpitala pracującego w trybie „ostrym” i stając się tym samym integralną częścią systemu całodobowego zabezpieczenia świadczeń dla mieszkańców województwa małopolskiego. Dodatkowo rozszerzono ofertę zabiegów szpitalnych, wprowadzając między innymi zabiegi resekcyjne tarczycy czy zabiegi rekonstrukcji piersi. W szpitalu uruchomiono  również nową pracownię rezonansu magnetycznego.

Grupa Scanmed Multimedis konsekwentnie podejmuje, spójne ze swoją strategią oraz istotne dla otoczenia społecznego, inicjatywy na rzecz edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób. W I kwartale 2013 roku przeprowadzono ponad 90 akcji profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie kardiologii, endokrynologii, ginekologii, urologii, dermatologii, ortopedii, stomatologii, laryngologii, profilaktyki cholesterolowej, profilaktyki cukrzycy.

Grupę Scanmed Multimedis tworzą spółki: Scanmed Multimedis S.A., realizująca usługi z zakresu opieki ambulatoryjnej, diagnostyki obrazowej oraz transportu medycznego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, spółka Scanmed S.A., prowadząca Szpital Św. Rafała,  spółka Medrun z dwoma wieloprofilowymi centrami medycznymi na terenie Warszawy i Wrocławia, Akamedik Services, realizująca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Warszawy, Scanrent, odpowiedzialna za zarządzanie nieruchomościami Grupy oraz Scan Diagnostic.