Scanmed Multimedis: wzrost przychodów i strata w I kwartale 2014

0
977


Grupa Scanmed Multimedis osiągnęła w pierwszym kwartale 2014 roku 25,87 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 17,2 procent w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku. Skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej wyniósł 0,2 mln zł, a wynik EBITDA 2,45 mln zł.

Grupa uzyskała w I kwartale 2014 roku 1 997 tysięcy złotych straty, w roku 2013 był to 4 tysiące zł straty.

Początek 2014 roku był dla Scanmed Multimedis okresem przygotowań do kluczowych zmian. Prowadzone w I kwartale negocjacje z inwestorem strategicznym uwieńczyło podpisanie w kwietniu umowy, na mocy której Scanmed Multimedis S.A. stał się członkiem międzynarodowej grupy medycznej Life Healthcare – wywodzącego się z RPA
operatora sieci szpitali prywatnych.

Natomiast podjęte przez zarząd działania na polskim rynku medycznym zaowocowały nabyciem przez Scanmed Multimedis S.A. 100 procent udziałów w kapitale Webolit – Polska sp. z o.o., będącej właścicielem Weiss Klinik – jednego z czołowych ośrodków okulistycznych w Polsce.

Akwizycja ta rozszerzyła sieć jednostek medycznych Grupy Scanmed Multimedis do 27 obiektów zlokalizowanych aż w 10 miastach w Polsce.

W I kwartale 2014 roku Scanmed Multimedis S.A. podpisał ponad 79 umów o świadczenia usług medycznych, obejmując opieką ponad 29 tysięcy nowych klientów. Grupa uzyskała również zmieniony zakres umowy szpitalnej z NFZ obejmujący realizację zabiegów endowaskularnych w chorobach naczyń mózgowych, co pozwoliło na rozszerzenie oferty szpitalnej o embolizację tętniaków. W Szpitalu św. Rafała wprowadzono ponadto zabiegi z wykorzystaniem innowacyjnej technologii NanoKnife, zabieg endoskopowego usunięcia przepukliny krążka międzykręgowego, implantację balona żołądkowego oraz biopsję węzła wartowniczego.

Rozszerzając kompetencje w zakresie okulistyki, otwarto natomiast pierwszy salon optyczny pod szyldem Scanmed Multimedis.