Scanmed Multimedis: wzrost przychodów o 102%

0
877


Skonsolidowane przychody grupy Scanmed Multimedis za III kwartał 2012 roku wyniosły 19,79 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do II kwartału 2012 roku o 75% oraz o 95,7% w porównaniu do III kwartału 2011 roku. Przychody grupy Scanmed Multimedis od początku 2012 roku wyniosły 44,85 mln zł i były wyższe o 102,3% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011. 

Zysk netto podmiotu dominującego narastająco od początku roku 2012 wyniósł 0,93 mln zł i był większy o 251% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA Grupy narastająco od początku roku wyniosła 5, 38 mln zł.
– Po raz kolejny grupa Scanmed Multimedis potwierdziła swoimi wynikami efektywność   przyjętego innowacyjnego na polskim rynku model biznesu, polegającego na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ  oraz środków komercyjnych. Model ten jest  efektywny i odporny na wahania koniunktury. Z powodzeniem rozszerzamy ofertę naszych usług i konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię rozwoju. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Wartość kontraktów na 2013 rok Grupy Scanmed Multimedis z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej wynosi 9,47 mln zł (wzrost o 1,7% do 2012 roku) a na leczenie szpitalne – 23,94 mln zł (wzrost o 9,3 % w stosunku do 2012 roku). Dodatkowo Grupa zakontraktowane ma z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz transportu sanitarnego, których wartość jest pochodną ilości obsługiwanych pacjentów. Równocześnie spółki grupy Scanmed Multimedis rozwijają ofertę usług komercyjnych, oferowanych w modelu fee-for-service.  Na początku września 2012 spółka zaimplementowała swój model biznesu na śląskim rynku, otwierając  placówkę  w Katowicach przy ulicy Korczaka 10.

W ostatnim czasie grupa Scanmed Multimedis podpisała umowy między innymi z Pocztą Polską S.A., Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Skarbem Państwa – Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie.  Baza pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej została poszerzona o 30 000 nowych osób.

Jakość świadczonych usług oraz efektywność modelu finansowego przyjętego przez spółkę zyskała szerokie uznanie, którego wyrazem są otrzymane nagrody i wyróżnienia. Scanmed Multimedis SA znalazła się wśród najlepszych firm województwa małopolskiego w rankingu  Skrzydła Biznesu Dziennika Gazety Prawnej oraz zyskała wyróżnienie Firma Bezpieczna w Biznesie, przyznawane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. Natomiast Scanmed Szpital św. Rafała został finalistą tegorocznej edycji ogólnopolskiego Rankingu Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakością Ministerstwa Zdrowia  – “Bezpieczny Szpital” 2012.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku. Główne obszary działalności to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa, opieka wyjazdowa oraz leczenie szpitalne. Spółka specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.