Scanmed Multimedis: wzrost przychodów o 15 procent

0
1011

Spółka Scanmed Multimedis osiągnęła w IV kwartale 2012 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 11 423 tys. zł. W tym okresie zysk netto wyniósł 537 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2011 przychody Scanmed Multimedis osiągnęły 9930 tys. zł, a zysk wyniósł – 152 tys. zł.

W stosunku do roku 2011 przychody spółki w IV kwartale 2012 roku wzrosty o 15 procent. W porównaniu do III kwartału roku 2012 przychody te wzrosły o 12 procent. Wzrost ten związany jest ze zwiększoną sprzedażą usług „fee-for-service” w IV kwartale oraz ze zwiększeniem bazy populacji pacjentów korzystających z usług poradni podstawowej opieki zdrowotnej.

Przychody spółki za rok 2012 były natomiast wyższe o 35,6 procent w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, na co miało wpływ przejęcie w czerwcu 2011 roku działalności od Scanmed S.A. (podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna), która uczestniczy w przychodach Scanmed Multimedis od początku roku 2012.

Skonsolidowane przychody Grupy Scanmed Multimedis za IV kwartał 2012 roku wyniosły 20,71 mln zł, co stanowi wzrost o 4,6 procent w porównaniu do III kwartału 2012 roku oraz o 103,6 procent w porównaniu do IV kwartału 2011 roku. Przychody Grupy za 2012 rok wyniosły 65,56 mln zł (przychody Scanmed S.A. wyłącznie za II półrocze) i były wyższe o 104 procent w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011. Skorygowana dynamika przychodów z uwzględnieniem przejętej działalności ze skutkami od początku 2011 roku wynosi 63,9 procent.

W IV kwartale spółka realizowała ważne inwestycje, wśród których było przejęcie 49 procent udziałów w spółce Medrun Sp. z o.o. Spółka rozwinęła też ofertę szpitalnych, wprowadzając nowe zabiegi. Oferta opieki ambulatoryjnej została poszerzona o logopedię oraz medycynę szkolną. Spółka została przyjęta do organizacji biznesowych, m.in. „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.

Grupę Scanmed Multimedis tworzy oprócz spółki Scanmed Multimedis S.A., realizującej usługi z zakresu opieki ambulatoryjnej, diagnostyki obrazowej oraz transportu medycznego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, także spółka Scanmed S.A., prowadząca Szpital Św. Rafała,  spółka Medrun z dwoma wieloprofilowymi centrami medycznymi na terenie Warszawy i Wrocławia, Akamedik Services, realizująca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Warszawy, Scanrent, odpowiedzialna za zarządzanie nieruchomościami Grupy oraz Scan Diagnostic.