Scanmed Multimedis: wzrost przychodów o 31 procent

0
991


Grupa Scanmed Multimedis w drugim kwartale 2014 roku osiągnęła 29,69 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 31 procent w porównaniu do II kwartału 2013 roku. Zysk operacyjny wyniósł w raportowanym okresie 1,34 mln zł, a wynik EBITDA 3,9 mln PLN.

Początek 2014 roku był dla Grupy okresem kluczowych zmian, uwieńczonych podpisaniem w kwietniu umowy, na mocy której Scanmed Multimedis S.A. stał się członkiem międzynarodowej grupy medycznej Life Healthcare.

W II kwartale 2014 Scanmed Multimedis podpisał 53 umowy o świadczenia usług medycznych, obejmując opieką grupę ponad 11 tysięcy nowych klientów. Grupa uzyskała również nowe umowy z NFZ obejmujące realizację świadczeń zdrowotnych w ramach izby przyjęć oraz umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego. Oferta świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych została też rozszerzona o nowe usługi.

Grupa Scanmed Multimedis konsekwentnie realizowała strategię zrównoważonego rozwoju, w ramach której zorganizowała w miastach, w których prowadzi działalność, akcje profilaktyczne i edukacyjne oraz zabezpieczała medycznie ważne wydarzenia kulturalne i sportowe, między innymi liczne imprezy z okazji Juwenaliów w największych Polskich miastach oraz turniej tenisowy BNP Paribas Katowice Open 2014.

W drugim kwartale 2014 roku zakończono także implementację i włączenie wymagań normy Social Accountability 8000 do standardów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy Scanmed Multimedis. Proces został zakończony certyfikacją. Zakończono również fazę projektową wdrożenia norm ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem oraz EN 15224:2013 Usługi sektora ochrony zdrowia – Systemy zarządzania jakością.

Działalność Grupy Scanmed Multimedis w II kwartale 2014 została wyróżniona Medalem Europejskim za innowacyjne zabiegi ratujące życie w zakresie procedur operacyjnych wykonywanych na naczyniach mózgowych.