Scanmed Multimedis: wzrost przychodów w roku 2013 o 38 procent

0
1076

Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis osiągnęła w 2013 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 90,3 mln zł. Było to o 37,7 procent więcej niż w roku 2012, kiedy to wartość przychodów wynosiła 65,56 mln zł. Wynik EBITDA Grupy za 2013 roku  wyniósł 15,55 mln zł, w roku 2012 było to 6,49 mln zł. Grupa osiągnęła też w 2013 roku 3,3 mln zł wyniku netto, rok wcześniej zanotowała 0,26 mln zł straty.

Największy udział w przychodach Grupy za 2013 rok miała działalność ambulatoryjna (46,2 procent) i szpitalna (41,2 procent). Pozostałe przychody stanowiła diagnostyka obrazowa (6,5 procent), opieka całodobowa (5,5 procent) oraz najem nieruchomości (0,6 procent). 58 procent przychodów Grupy stanowiły przychody uzyskiwane dzięki kontraktom z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Grupa w 2013 roku zwiększyła zasięg terytorialny. Nowe placówki otwarte zostały w Gdańsku, Pabianicach oraz Skawinie. Obecnie Grupa prowadzi działalność w 8 miastach w Polsce poprzez sieć 25 placówek własnych oraz 650 placówek podwykonawczych.

W 2013 roku Grupa pozyskała ponad 150 nowych klientów korporacyjnych, głównie w zakresie opieki profilaktycznej, w tym medycyny pracy. Grupa pacjentów objętych opieką podstawową istotnie zwiększyła się i wynosi obecnie ponad 129 tysięcy osób.
Grupa konsekwentnie rozwijała ofertę usług medycznych. Rozszerzono zarówno ofertę ambulatoryjną jak i szpitalną.

Szpital św. Rafała zwiększył swoją pozycję w regionie, przejmując funkcję szpitala pracującego w trybie „ostrym” i stając się tym samym integralną częścią systemu całodobowego zabezpieczenia świadczeń dla mieszkańców województwa małopolskiego. W szpitalu uruchomiono nową pracownię rezonansu magnetycznego oraz nową pracownię endoskopową. W placówce powstał Ośrodek Chirurgii Rekonstrukcyjnej. W ofercie chirurgii pojawiły się neuromonitoring. Poszerzono możliwości diagnostyki chorób trzustki i dróg żółciowych, w tym wprowadzenie diagnostyki ERCP. Wprowadzono do oferty szpitala również videotorakoskopie. Do dyspozycji pacjentów szpitala oddano nowoczesny oddział rehabilitacji neurologicznej.

Rozszerzyła się oferta neurochirurgii. Wprowadzono operacje guzów mózgu z użyciem neuronawigacji, operacje guzów mózgu z użyciem USG śródoperacyjnego – jest to metoda uzupełniająca neuronawigację, oraz operacje kręgosłupa lędźwiowego z dostępu przedniego pozaotrzewnowego. Ośrodek jako jedyny w Polsce szpital prywatny rozpoczął realizujcie zabiegów endowaskularnych w chorobach naczyń mózgowych. Dużym sukcesem jednostki szpitalnej jest uzyskana akredytacja na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 2013 roku miały miejsce kolejne przejęcia z udziałem Grupy Scanmed Multimedis. Grupa  nabyła 49 procent udziałów w spółce Medrun Sp. z o.o. zwiększając tym samym swoje zaangażowanie w tym podmiocie do 100 procent, następnie w dwóch transzach Grupa nabyła 99,7 procent udziałów w Scan Development Sp. z o.o. spółki, która leasinguje i zarządza nieruchomością i budynkiem Szpitala św. Rafała Krakowie, a pod koniec roku Grupa nabyła 51 procent udziałów w centrum Medycznym Promed Sp. z o.o.

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, spółka przystąpiła do prestiżowego projektu wdrożenia Normy SA8000. Ponadto, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami zaangażowała się w projekt stworzenia Polskich Norm Jakości Staży.

Grupa Scanmed Multimedis świadczy usługi koordynowanej opieki zdrowotnej, czyli  zapewnienia usług medycznych na każdym etapie leczenia – od podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacji lekarskich, przez diagnostykę, badania analityczne, transport medyczny i wizyty domowe, aż do kompleksowego leczenia szpitalnego. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych, wykorzystując zarówno publiczne, jak i prywatne źródła finansowania.