Scanmed nie zabezpieczy EURO 2012

0
1029

Oferta Scanmed Multimedis SA została odrzucona w wyniku ponownego badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych na Stadionie Miejskim we Wrocławiu w trakcie EURO 2012. Za zabezpieczenie medyczne będzie odpowiadać Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu.

Oferta Scanmedu została wybrana w wyniku postępowania przetargowego, o czym spółka poinformowała komunikacie z dania 21 marca 2012 roku. Jednak w wyniku unieważnienia tego postępowania i przeprowadzenia kolejnego ofertę Scanmedu odrzucono. Wybór Pogotowia Ratunkowego z Wrocławia został uzasadniony ceną, która nie przekraczała kwoty, którą przeznaczono na ten cel. Zamawiający oświadczył, że było to jedyne kryterium, jakim się kierowano.

Według informacji Scanmedu podważone zostało doświadczenie spółki w zakresie zabezpieczenia imprez masowych o podwyższonym ryzyku.
W toku postępowania w wyniku wniesionego protestu zamawiający ostatecznie nie uznał wskazanych przez nas imprez, jako imprez masowych wysokiego ryzyka, a więc spełniających wymagania SIWZ. Pomimo istniejących wątpliwości co do prawidłowości oceny dokonanych przez zamawiającego, spółka zdecydowała nie wnosić odwołania w tym względzie – oświadczył Artur Baran, szef pogotowia oraz Członek Zarządu Scanmed Multimedis.

Przetarg organizowany był przez Wrocław 2012, spółkę celową powołaną przez Miasto Wrocław do sprawnej realizacji inwestycji, jaką jest budowa stadionu na Maślicach.