Scanmed: nowe zabiegi w Szpitalu Św. Rafała

0
807


Oferta usług Szpitala Św. Rafała zostanie rozszerzona od lutego 2015 roku o nowe świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej. Do zespołu specjalistów zatrudnionych w placówce dołączy chirurg plastyczny, specjalizujący się w leczeniu operacyjnym.

W ten sposób zakres świadczonych usług w ramach chirurgii plastycznej zostanie poszerzony między innymi o takie usługi jak rekonstrukcja rozszczepu wargi i podniebienia, uzupełnienie ubytku w szczęce przeszczepem kostnym z biodra, korekcja wargi, podniebienia i nosa po rozszczepie, a także przeszczep włosów w miejsca łysiejące. Usługi będą komercyjne.

Szpital Św. Rafała prowadzi oddziały: zabiegowy ortopedyczny, neurochirurgii, zabiegowy chirurgiczny, rehabilitacji (dzienny i stacjonarny), chirurgii jednego dnia oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Placówka sukcesywnie poszerza ofertę usług medycznych w zakresie neurochirurgii, w szczególności innowacyjnych metod operacji kręgosłupa.

Placówka oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne. Kontrakt szpitala na rok 2014 miał wartość ponad 26 mln zł. Środki te finansowały świadczenia szpitalne w zakresie gastroenterologii, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, neurochirurgii, okulistyki, ortopedii oraz chirurgii onkologicznej a także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.