Scanmed: operator prywatnych szpitali z RPA kupił akcje spółki

0
897


Ponad 50 procent akcji spółki Scanmed Multimedis, które należały do Black Lion Found S.A. oraz Soho Factory sp. z o.o. zostało kupione przez Dadley Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca spółką zależną od Life Healthcare Group (Proprietary) Limited z siedzibą w Illovo, Republika Południowej Afryki. Life Healthcare Group jest największym operatorem szpitali prywatnych w RPA.

Sprzedaż została dokonana w ramach procesu pozyskiwania przez Scanmed Multimedis inwestora strategicznego, poza obrotem zorganizowanym na podstawie zleceń złożonych przez sprzedających i kupującego. Soho Factory zbyła 13.720.001 sztuk akcji, natomiast Black Lion Found zbył 381 akcji Scanmed Multimedis. Cena jednej akcji została ustalona w umowie sprzedaży na 4,18 zł.

Większość akcji spółki Scanmed Multimedis jest przedmiotem obrotu na alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – NewConnect. W skład grupy kapitałowej Scanmed Multimedis wchodzi między innymi spółka Scanmed S.A. z siedzibą w Krakowie, prowadząca Szpital św. Rafała w Krakowie, przy ulicy A. Bochenka 12 oraz spółka Scan Develpment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca nieruchomość zajmowaną przez ten szpital, Centrum Medyczne Pro-med. Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach oraz spółka Webolit-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

Umowa sprzedaży zobowiązuje między innymi nabywcę do złożenia oferty zakupu akcji od innych mniejszościowych akcjonariuszy Scanmed Multimedis, którzy wyrazili wolę sprzedaży akcji po cenie określonej w umowie sprzedaży.

Spółka kontrolująca nabywcę akcji, tj. Life Healthcare Group (Proprietary) Limited z siedzibą w Illovo, powstała w 1983 roku i jest największym operatorem prywatnych szpitali w Republice Południowej Afryki. W 2013 roku skonsolidowane przychody Grupy LH wyniosły 11 843 mln ZAR (ok. 3 416 mln zł), EBITDA 3 418 mln ZAR (około 986 mln zł), natomiast zysk netto 1 682 mln ZAR (około 485 mln zł).

Life Healthcare świadczy usługi z zakresu pełnej opieki szpitalnej – prowadzi 63 szpitale, w których łącznie znajduje się ponad 8 tysięcy łóżek. W uzupełnieniu do medycyny szpitalnej, Grupa LH oferuje świadczenia z zakresu długoterminowej opieki medycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Aktualna kapitalizacja Grupy LH na giełdzie w Johannesburgu wynosi około 41 440 mln ZAR (około 11 891 mln zł).