Scanmed poszukuje inwestora strategicznego

0
935


Scanmed Multimedis S.A przyjął strategię rozwoju spółki na lata 2014-2015. Strategia wymaga pozyskania dodatkowego kapitału. Za najlepszą drogę do tego celu uznano pozyskanie inwestora strategicznego, zapewniającego długoterminowe wsparcie w prowadzonej działalności.

Scanmed Multimedis rozpocznie po 20 listopada 2013 roku proces pozyskania inwestora strategicznego, który nabędzie nie mniej niż 66 procent akcji spółki. Planowana finalizacja tego procesu ma nastąpić na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2014 roku. W procesie pozyskania inwestora strategicznego Scanmed będzie wspierał jako doradca Dom Inwestycyjny Investors S.A.

Scanmed poinformował też, że w związku z procesem pozyskania inwestora plany spółki zmierzające do wejścia na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zostają zawieszone.

Strategia rozwoju spółki na lata 2014-2015 zakłada rozwój obecnych segmentów działalności, czyli opieki szpitalnej, specjalistycznej opieki medycznej, rozwój oferty dla seniorów, rozwój usług abonamentowych oraz współpracę z ubezpieczycielami i akwizycje.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej planowane jest zwiększane liczby osób objętych opieką na drodze współpracy ze środowiskiem akademickim oraz ze społecznościami lokalnymi na rynkach, na których Scanmed prowadzi działalność, rozwój bazy transportów sanitarnych, selektywne akwizycje.

W ramach opieki specjalistycznej planowane są inwestycje i rozbudowa sieci placówek w kolejnych miastach w Polsce, rozwój teleradiologii i telemedycyny, a także zakończenie projektów inwestycyjnych w już istniejących placówkach – w tym projektu nadbudowy kolejnej kondygnacji w placówce ambulatoryjnej w Krakowie przy ulicy Armii Krajowej 5. Placówka zostanie rozszerzona o dodatkowe 1100 mkw powierzchni medycznej. Na części powierzchni powstanie nowoczesny kompleks pediatryczny, z szeroką bazą specjalistycznej opieki zdrowotnej dla najmłodszych, zapleczem diagnostycznym, a w drugim skrzydle powstanie kompleksowe centrum opieki dla seniorów wraz z ośrodkiem dziennego pobytu.