Scanmed realizuje program adaptacyjny dla studentów

0
928


Scanmed Multimedia realizuje wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie bezpłatny program adaptacyjny „Adapter”. Oferta Scanmedu została wybrana w wyniku przetargu. Spółka realizuje program już po raz drugi.

Adresatami projektu są – w pierwszej kolejności – studenci I roku. Oferta programu jest jednak skonstruowana w taki sposób, aby zainteresować nim również studentów wyższych lat. Podczas pierwszych dwóch edycji „Adaptera”  z pomocy specjalistów skorzystało ponad 730 osób.

Projekt jest odpowiedzią uczelni na obserwowany w ostatnich latach wzrost trudności adaptacyjnych u studentów rozpoczynających naukę. Kontynuacja projektu zaoferuje studentom między innumi punkt konsultacyjny (dyżury specjalistów – psychologa, psychiatry i terapeuty uzależnień), warsztaty doskonalenia umiejętności interpersonalnych, naukę skutecznej organizacji czasu i zarządzania finansami, poznanie technik relaksacji i umiejętności efektywnego uczenia się czy indywidualne porady specjalistów (m.in. psychologa czy psychoterapeuty). 

– Scanmed Multimedis bardzo aktywnie angażuje się w działalność na rzecz środowiska studenckiego. Obejmujemy opieką medyczną ponad 100 000 studentów w całej Polsce. Patronujemy ważnym wydarzeniom studenckim, wspieramy fundusze stypendialne dla studentów i doktorantów, prowadzimy działania edukacyjne i akcje prozdrowotne dla studentów. Po raz kolejny mamy przyjemność współpracować z Akademią Górniczo-Hutniczą w tej ważnej inicjatywie, jaką jest pomoc w adaptacji do nowych warunków życia oraz wsparcie psychologiczne dla studentów pierwszego roku  – mówi Joanna Szyman Prezes Zarządu Scanmed Multimedis SA.