Scanmed: umowa z Akademią Górniczo-Hutniczą

0
815


Scanmed Multimedis S.A. z Krakowa zawarł umowę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie na realizację oraz monitorowanie programu adaptacyjnego dla studentów tej uczelni.

W ramach realizacji programu Scanmed odpowiedzialny będzie za diagnozę problemów adaptacyjnych studentów pierwszych lat studiów, przeprowadzenie cyklu warsztatów, zajęć psychoedukacyjnych i prozdrowotnych, a także organizację punktu konsultacyjnego dla studentów. Szacunkowa liczba studentów pierwszego roku objętych programem wynosi około 7300 osób. Umowa będzie realizowana od 1 października 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku. Główne obszary działalności spółki to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych.

Scanmed Multimedis od początku istnienia angażuje się także w działalność na rzecz środowiska studenckiego. W ramach programu Akamedik obejmuje opieką medyczną ponad 100 000 studentów w całej Polsce. Patronuje ważnym wydarzeniom studenckim, takim jak między innymi Juwenalia, wspiera fundusze stypendialne dla studentów i doktorantów, prowadzi działania edukacyjne i akcje prozdrowotne dla studentów.

W ciągu każdego roku akademickiego organizowanych jest kilkadziesiąt akcji profilaktycznych, wykładów edukacyjnych oraz szkoleń, z których korzysta ponad 6000 osób. Scanmed Multimedis wspiera liczne inicjatywy studenckie, między innymi Studenckie Nagrody Dziennikarskie –  MediaTory, akcję studencką KRajowy KRwiecień KRwiodawstwa, Dzień Dawcy Szpiku na Uniwersytecie Rolniczym i Politechnice Krakowskiej, Dni Zdrowia – cykl akcji profilaktycznych na uczelniach w całej Polsce i wiele innych.