Scanmed: umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2013

0
987


Spółki Scanmed Multimedis S.A. oraz Scanmed S.A. podpisały aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne w roku 2013. Wartość umów wynosi 8.536.408,90 zł w przypadku Scanmed Multimedis S.A.oraz 24.869.560,05 zł w przypadku Scanmed S.A.

Aneksy podpisane przez Scanmed Multimedis dotyczą ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na którą przeznaczone jest 2.208.461,40 zł, ambulatoryjnych świadczeń kosztochłonnych, których wartość wyniesie 2.877.196,60 zł, profilaktycznych programów zdrowotnych, na które przeznaczono 79.897,50 zł oraz rehabilitacji leczniczej, wycenionej na 760.437,20 zł. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje także finansowanie leczenia stomatologicznego na kwotę 809.863,20 zł, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, na którą przeznaczono 1.149.120,00 zł oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, której koszt wyniesie 651.433,90 zł.

Udział przychodów uzyskanych przez spółkę Scanmed Multimedis S.A. w planowanych przychodach uzyskanych z działalności w roku 2013 będzie stanowił ponad 20 procent. Poza usługami, których dotyczyły aneksy Scanmed Multimedis świadczy także inne usługi finansowane z NFZ, są to między innymi usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz usługi świadczone na podstawie kontraktów zawartych z innymi oddziałami wojewódzkimi Funduszu, które będą kontynuowane w roku 2013..

Podmiot zależny Scanmed Multimedis S.A. – spółka Scanmed S.A. podpisała aneksy dotyczące świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego, którego koszt oszacowano na 23.936.053,45 zł, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na którą przeznaczono 593.821,80 zł, oraz rehabilitacji leczniczej, wycenionej na 339.684,80 zł.

Wartość kontraktów zawartych z małopolskim oddziałem NFZ przez tę spółkę na rok 2013 jest większa w stosunku do wartości kontraktu w roku 2012 o 10 procent. Przychody uzyskane przez spółkę z tego tytułu stanowią ponad 20 procent kapitałów własnych..