Scanmed: umowy z NFZ na rok 2013

0
1001


Spółki Scanmed S.A. oraz Scanmed Multimedis zawarły z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia ostateczne porozumienia w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w roku 2013. W przypadku spółki Scanmed wartość świadczeń wynosi 24.869.560,05 zł, w przypadku Scanmed Multimedis – 8.536.408,90 zł.

Kontrakt zawarty przez Scanmed S.A. dotyczy udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego, na które będzie przeznaczone 23.936.053,45 zł, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o wartości 593.821,80 zł oraz rehabilitacji leczniczej, na którą Fundusz przeznaczy 339.684,80 zł. Wartość finansowania przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez Scanmed S.A. w 2013 roku została zwiększona w stosunku do roku 2012 o 10%.

Scanmed Multimedis zawał porozumienie w sprawie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, której wartość w roku 2013 została określona na 2.877.196,60 zł, profilaktycznych programów zdrowotnych na kwotę 79.897,50 zł, rehabilitacji leczniczej, na którą Fundusz przeznaczył 760.437,20 zł, leczenia stomatologicznego za 809.863,20 zł oraz podstawowej opieki zdrowotnej (nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), której wartość została określona na 1.149.120,00 zł. Porozumienie dotyczyło także umowy zawartej w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień na łączną kwotę 651.433,90 zł.