Scanmed: zawarcie umowy kredytu obrotowego

0
1042

Scanmed Multimedis S.A. 28 marca 2012 roku zawarł z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. umowę kredytu obrotowego z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej. Wysokość kredytu wynosi 3 mln zł.

Termin spłaty kredytu upływa w dniu 25 marca 2013 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku. Oferuje ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową oraz opiekę wyjazdową. Oferuje usługi zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Posiada sieć 17 placówek medycznych w czterech miastach na terenie Polski (Kraków, Poznań, Wrocław, Warszawa). Na III kwartał 2012 roku zapowiadane jest otwarcie placówki w Katowicach. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.