Scanmed: zwiększenie kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne

0
925

Spółka Scanmed S.A. podpisała aneks do umowy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący zwiększenia o 17 procent wartość kontraktu przeznaczonego na finansowanie świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Kwota kontraktu na II półrocze 2012 roku zwiększyła się w wyniku podpisania aneksu o 170 612 zł.
– Podpisanie porozumienia jest istotne z uwagi na zwiększanie zakresu współpracy Szpitala św. Rafała z Narodowym Funduszem Zdrowia. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed SA.

Cały kontrakt Scanmedu z Małopolskim Oddziałem NFZ ma w roku 2012 wartość 22 400 561,20 zł, z czego 21 732 932,10  zł jest przeznaczone na leczenie szpitalne, 349 347,50 zł – na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, a 318 281,60 zł- na rehabilitację leczniczą.

Szpital Św. Rafała oferuje wykonywanie refundowanych i komercyjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, okulistyki a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki. Scanmed oferuje także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz opiekę medyczną dla studentów poprzez sieć przychodni studenckich w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu.

Spółka Scanmed S.A. działa w ramach Grupy Scanmed Multimedis, do której należą także spółki Scanmed Multimedis S.A., Scan Development sp. z o.o. oraz Carint Scanmed sp. z o.o. Grupę kontroluje Black Lion NFI.