casino siteleri

Scanmed:raport na temat zrównoważonego rozwoju

Autor:
23 lipca 2014

Scanmned Multimedis opublikował raport za rok 2013, który prezentuje działalność Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju w powiązaniu z realizowaną strategią biznesową. Według raportu przychody Grupy ze sprzedaży w roku 2013 wyniosły 90 294 tys. zł, a wynik netto – 3 637 tys. zł.

W roku 2012 przychody Grupy miały wartość 65 556 tys. zł, a wynik netto – 96 tysięcy zł.

Kwestie ujęte w raporcie oprócz danych finansowych obejmują także obszary ekonomii, odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności medycznej, społeczeństwa, praktyk związanych z zatrudnieniem  i godną pracą, praw człowieka oraz środowiska.

- W 2013 roku Grupa Scanmed Multimedis kontynuowała aktywne działania zmierzające do zachowania środowiska  i naturalnych zasobów dla przyszłych pokoleń. W lutym 2013 roku przeprowadzona została zewnętrzna certyfikacja normy ISO 14001 Zarządzanie środowiskiem. Rozpoczęto również prace nad objęciem wymagań normy kolejnych placówek i spółek Grupy, co będzie kontynuowane w 2014 roku. Grupa przeprowadzała szkolenia i akcje uświadamiające dla pracowników oraz podwykonawców w zakresie ochrony środowiska. Przystąpiła również jako sygnatariusz do inicjatywy ONZ Global Compact – ,,Caring for Climate” powołanej przez Sekretarza Generalnego ONZ. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie przedstawicieli biznesu w opracowywaniu i wdrażaniu strategii minimalizujących negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowisko – informuje w raporcie Joanna Szyman, prezes Scanmed Multimeds.

- Jest to zgodne  z jednym z celów działalności Grupy, którym jest świadczenie na najwyższym poziomie jakości kompleksowej opieki zdrowotnej oraz umacnianie pozycji na rynku usług medycznych przy jednoczesnym monitorowaniu i ograniczeniu wpływu organizacji na środowisko naturalne – dodaje prezes Szyman.

Będąc częścią otoczenia biznesowego Grupa Scanmed Multimedis podejmuje także aktywności zwiększające świadomość w zakresie równoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizując ideę transparentności w czerwcu 2013 roku Grupa opublikowała swój Raport Zrównoważony Rozwój, w grudniu przeprowadziła również raportowanie w ramach inicjatywy Global Compact, a w lutym 2014 roku w ramach Karty Różnorodności. Grupa raportuje także w ramach Diversity Index. Promując prowadzenie działalności w biznesie w sposób etyczny Grupa przeprowadziła wdrożenie  i poddała się certyfikacji normy SA8000.

Świadcząc opiekę zdrowotną Grupa odgrywa szczególną rolę w procesie poprawy ogólnego poziomu zdrowia w społeczeństwie, w szczególności w społecznościach lokalnych, w których prowadzi działalność biznesową. Podstawowe wyzwanie Grupy  w budowaniu zdrowia publicznego polega między innymi na promowaniu równości w dostępie do opieki zdrowotnej i solidarności w działaniu na rzecz zdrowia oraz promowaniu aktywnego współuczestnictwa ludzi, instytucji i społeczności lokalnych w dążeniu do umacniania zdrowia.

W 2013 roku Grupa konsekwentnie realizowała strategię zrównoważonego rozwoju, w ramach którego zorganizowała w miastach, w których prowadzi swoją działalność, akcje profilaktyczne i edukacyjne oraz zabezpieczała medycznie ważne wydarzenia sportowe i kulturalne. W roku 2013 Grupa przeprowadziła łącznie 450 akcji profilaktycznych, z których skorzystało 17 tys. osób, w stosunku do odpowiednio 283 akcji profilaktycznych w 2012 roku, z których skorzystało 12 tys. osób.

Grupa konsekwentnie rozwijała też ofertę usług medycznych. Rozszerzono zarówno ofertę ambulatoryjną jak również ofertę szpitalną. Jednostka szpitalna Grupy - Szpital św. Rafała znacząco zwiększyła swoją pozycję w regionie, przejmując funkcje szpitala pracującego w trybie „ostrym” i stając się tym samym integralną częścią system całodobowego zabezpieczenia świadczeń dla mieszkańców województwa małopolskiego.

W 2013 roku Scanmed Multimedis kontynuowała działalność koncentrującą się na ulepszeniu infrastruktury medycznej  i technicznej, wzroście przychodów, poprawie rentowności oraz rozwoju organizacyjnym i jakościowym. Rozwój spółki opierał się na rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej, komplementarnym wykorzystywaniu publicznych i niepublicznych źródeł finansowania działalności medycznej, konsekwentnym odchodzeniu w produktach komercyjnych od modelu finansowania opartego o ryczałt na rzecz rozwoju usług finansowanych w modelu odpłatności „za usługę” (fee-for-service). W efekcie działań podejmowanych w 2013 roku Grupa zwiększyła swój zasięg terytorialny. Nowe placówki pojawiły się w Gdańsku, Pabianicach oraz Skawinie. Obecnie Grupa prowadzi działalność w 10 miastach w Polsce poprzez sieć 27 placówek własnych, w tym dwóch jednostek szpitalnych, oraz 650 placówek podwykonawczych.

Scanmed Multimedis S.A. jest pierwszą spółką medyczną w Polsce, która przygotowała w 2013 roku zintegrowany raport roczny “Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku” w oparciu o “Wytyczne raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju” Global Reporting Initiative. Raport ten został zamieszczony w ogólnoświatowej bazie raportów zrównoważonego rozwoju GRI.

W momencie rejestracji Raportu Grupa Scanmed Multimedis była jedną z zaledwie 22 dużych firm z Polski, które zamieściły swoje raporty w tej bazie oraz jedyną polską z sektora Healthcare Services na 13 dużych europejskich firm z tej branży.

Publikacja kolejnego raportu Grupy Scanmed Multimedis dotyczącego działań w obszarze zrównoważonego rozwoju planowana jest nie później niż za dwa lata.

W skład Grupy Scanmed Multimedis wchodzą spółki: Scanmed Multimedis S.A., Scanmed S.A., Akamedik Services sp. z o.o., Centrum Medyczne Pro-MED sp. z o.o., Webolit Polska sp. z o.o., Scanrent sp. z o.o., Scan Development sp. z o.o., Szpital Św. Rafała oraz Fundacja Scanmed.


Scanmned Multimedis opublikował raport za rok 2013, który prezentuje działalność Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju w powiązaniu z realizowaną strategią biznesową. Według raportu przychody Grupy ze sprzedaży w roku 2013 wyniosły 90 294 tys. zł, a wynik netto – 3 637 tys. zł.

W roku 2012 przychody Grupy miały wartość 65 556 tys. zł, a wynik netto – 96 tysięcy zł.

Kwestie ujęte w raporcie oprócz danych finansowych obejmują także obszary ekonomii, odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności medycznej, społeczeństwa, praktyk związanych z zatrudnieniem  i godną pracą, praw człowieka oraz środowiska.

– W 2013 roku Grupa Scanmed Multimedis kontynuowała aktywne działania zmierzające do zachowania środowiska  i naturalnych zasobów dla przyszłych pokoleń. W lutym 2013 roku przeprowadzona została zewnętrzna certyfikacja normy ISO 14001 Zarządzanie środowiskiem. Rozpoczęto również prace nad objęciem wymagań normy kolejnych placówek i spółek Grupy, co będzie kontynuowane w 2014 roku. Grupa przeprowadzała szkolenia i akcje uświadamiające dla pracowników oraz podwykonawców w zakresie ochrony środowiska. Przystąpiła również jako sygnatariusz do inicjatywy ONZ Global Compact – ,,Caring for Climate” powołanej przez Sekretarza Generalnego ONZ. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie przedstawicieli biznesu w opracowywaniu i wdrażaniu strategii minimalizujących negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowisko – informuje w raporcie Joanna Szyman, prezes Scanmed Multimeds.

– Jest to zgodne  z jednym z celów działalności Grupy, którym jest świadczenie na najwyższym poziomie jakości kompleksowej opieki zdrowotnej oraz umacnianie pozycji na rynku usług medycznych przy jednoczesnym monitorowaniu i ograniczeniu wpływu organizacji na środowisko naturalne – dodaje prezes Szyman.

Będąc częścią otoczenia biznesowego Grupa Scanmed Multimedis podejmuje także aktywności zwiększające świadomość w zakresie równoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizując ideę transparentności w czerwcu 2013 roku Grupa opublikowała swój Raport Zrównoważony Rozwój, w grudniu przeprowadziła również raportowanie w ramach inicjatywy Global Compact, a w lutym 2014 roku w ramach Karty Różnorodności. Grupa raportuje także w ramach Diversity Index. Promując prowadzenie działalności w biznesie w sposób etyczny Grupa przeprowadziła wdrożenie  i poddała się certyfikacji normy SA8000.

Świadcząc opiekę zdrowotną Grupa odgrywa szczególną rolę w procesie poprawy ogólnego poziomu zdrowia w społeczeństwie, w szczególności w społecznościach lokalnych, w których prowadzi działalność biznesową. Podstawowe wyzwanie Grupy  w budowaniu zdrowia publicznego polega między innymi na promowaniu równości w dostępie do opieki zdrowotnej i solidarności w działaniu na rzecz zdrowia oraz promowaniu aktywnego współuczestnictwa ludzi, instytucji i społeczności lokalnych w dążeniu do umacniania zdrowia.

W 2013 roku Grupa konsekwentnie realizowała strategię zrównoważonego rozwoju, w ramach którego zorganizowała w miastach, w których prowadzi swoją działalność, akcje profilaktyczne i edukacyjne oraz zabezpieczała medycznie ważne wydarzenia sportowe i kulturalne. W roku 2013 Grupa przeprowadziła łącznie 450 akcji profilaktycznych, z których skorzystało 17 tys. osób, w stosunku do odpowiednio 283 akcji profilaktycznych w 2012 roku, z których skorzystało 12 tys. osób.

Grupa konsekwentnie rozwijała też ofertę usług medycznych. Rozszerzono zarówno ofertę ambulatoryjną jak również ofertę szpitalną. Jednostka szpitalna Grupy – Szpital św. Rafała znacząco zwiększyła swoją pozycję w regionie, przejmując funkcje szpitala pracującego w trybie „ostrym” i stając się tym samym integralną częścią system całodobowego zabezpieczenia świadczeń dla mieszkańców województwa małopolskiego.

W 2013 roku Scanmed Multimedis kontynuowała działalność koncentrującą się na ulepszeniu infrastruktury medycznej  i technicznej, wzroście przychodów, poprawie rentowności oraz rozwoju organizacyjnym i jakościowym. Rozwój spółki opierał się na rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej, komplementarnym wykorzystywaniu publicznych i niepublicznych źródeł finansowania działalności medycznej, konsekwentnym odchodzeniu w produktach komercyjnych od modelu finansowania opartego o ryczałt na rzecz rozwoju usług finansowanych w modelu odpłatności „za usługę” (fee-for-service). W efekcie działań podejmowanych w 2013 roku Grupa zwiększyła swój zasięg terytorialny. Nowe placówki pojawiły się w Gdańsku, Pabianicach oraz Skawinie. Obecnie Grupa prowadzi działalność w 10 miastach w Polsce poprzez sieć 27 placówek własnych, w tym dwóch jednostek szpitalnych, oraz 650 placówek podwykonawczych.

Scanmed Multimedis S.A. jest pierwszą spółką medyczną w Polsce, która przygotowała w 2013 roku zintegrowany raport roczny “Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku” w oparciu o “Wytyczne raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju” Global Reporting Initiative. Raport ten został zamieszczony w ogólnoświatowej bazie raportów zrównoważonego rozwoju GRI.

W momencie rejestracji Raportu Grupa Scanmed Multimedis była jedną z zaledwie 22 dużych firm z Polski, które zamieściły swoje raporty w tej bazie oraz jedyną polską z sektora Healthcare Services na 13 dużych europejskich firm z tej branży.

Publikacja kolejnego raportu Grupy Scanmed Multimedis dotyczącego działań w obszarze zrównoważonego rozwoju planowana jest nie później niż za dwa lata.

W skład Grupy Scanmed Multimedis wchodzą spółki: Scanmed Multimedis S.A., Scanmed S.A., Akamedik Services sp. z o.o., Centrum Medyczne Pro-MED sp. z o.o., Webolit Polska sp. z o.o., Scanrent sp. z o.o., Scan Development sp. z o.o., Szpital Św. Rafała oraz Fundacja Scanmed.

Inne artykuły

Ważny jest dialog i współpraca z całym sektorem ochrony zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.09.2022

Andrzej Podlipski

Członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej
Prezes zarządu Scanmed S.A.

Czas rozpoczęcia kadencji nowego zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej to z pewnością okres pełen wyzwań dla sektora medycznego w Polsce. Jako członek zarządu chciałbym rzetelnie kontynuować wszelkie podjęte wcześniej działania i utrzymać aktywne relacje ze wszystkimi środowiskami tworzącymi ten sektor.

Zarówno w zarządzanej Grupie Scanmed jak i w perspektywie Pracodawców Medycyny Prywatnej chciałbym skupić się na problemach funkcjonowania i rozwoju szpitalnictwa. Należy szerzej rozpatrzeć aspekt finansowania, na przykład w sferze ryczałtu. Z jednej strony pomaga on w działalności, zapewniając stałość finansowania, a jednocześnie stanowi pewne ograniczenie, gdyż jego wysokość nie jest oparta na realnej produktywności szpitala i potrzebach zdrowotnych regionu. Warto by było przeprowadzić pogłębioną analizę dotyczącą tego, jakie świadczenia powinny być w ryczałcie, a jakie należałoby z niego wyłączyć w celu maksymalnego ograniczania długu zdrowotnego.

Moje plany wpisują się cele w wyznaczone przez prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej Andrzeja Mądralę, takie jak aktywna kontynuacja współpracy z podmiotami szeroko rozumianej ochrony zdrowia, zaangażowanie w opiniowanie projektów i rozwiązań legislacyjnych, a co za tym idzie rozwijanie jakości usług tego sektora. Budowa przyjaznego i stabilnego miejsca pracy dla kadry medycznej, automatycznie przełoży się na komfort i satysfakcję pacjentów.

Czytaj także: Andrzej Mądrala: Stawiam na aktywność związku na wielu polach

Placówki medyczne jak i sami pacjenci borykają się z wieloma dotychczasowymi problemami, ale także nowymi, wynikającymi z trwającego kryzysu. Ogromne znaczenie ma dziś problem inflacji, który szczególnie dotyka sektor ochrony zdrowia. Z uwagi na istotny udział wynagrodzeń, kosztów energii i materiałów medycznych w wydatkach podmiotów leczniczych, inflacja kształtuje się na poziomie powyżej 20 procent. Dodatkowo, obserwujemy ją nieprzerwanie na podobnym poziomie od początku pandemii Covid-19, czyli przez ostatnie 3 lata, nie tylko w ostatnich miesiącach. Warto rozważyć opracowanie specjalnego wskaźnika inflacji dla szpitali jako specyficznych podmiotów leczniczych i pokusić się o oparcie na nim przyszłych rewizji wyceny procedur medycznych.

Zgadzam się, że wprowadzanie zmian w systemie ochrony zdrowia jest trudne, zwłaszcza przez uwarunkowania wyborcze i polityczne. Co nie oznacza, że powinniśmy zaprzestać wysiłków, w zakresie dialogu i konsekwentnie wspólnie nakreślać właściwy kierunek. Jedną z bolączek i jednocześnie hamulcem w zakresie nowych inwestycji, także w oddziały szpitalne i infrastrukturę, jest zwolnienie przedmiotowe z VAT w służbie zdrowia. Warto by wrócić do tematu wprowadzenia stawki 0 procent VAT dla podmiotów medycznych, świadczących usługi w zakresie opieki medycznej, które mają na celu profilaktykę, ratowanie, przywracanie i ochronę zdrowia, zamiast zwolnienia przedmiotowego z VAT.

Pozwoliłoby to odliczyć między innymi podatek VAT z tytułu kosztów remontu szpitali, inwestycji w infrastrukturę oddziałów, zakupu sprzętu, ale także tak rosnących na skutek presji inflacyjnej cen usług sprzątania, prania, posiłków i innych, co dziś nie jest możliwe i cała wartość brutto stanowi koszt podmiotu. Można by wziąć też pod uwagę alternatywną propozycję, czyli wprowadzenie możliwości odliczania podatku w przypadku samych zakupów inwestycyjnych i modernizacyjnych dla tej branży, jako rodzaj wsparcia i zachęty dla inwestycji.

Tym chętniej dołączyłem do prac zarówno zarządu, jak i innych instytucji i zespołów prywatnej ochrony zdrowia i partnerstwa publiczno-prywatnego. Dialog i współpraca zawsze są gwarantem zrównoważonego rozwoju, tym bardziej stają się wyjątkowo konieczne w czasie wyzwań.

Czytaj także: komentarz Jakuba Szulca, członka zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej:

Prywatny rynek nieodzownym elementem systemu ochrony zdrowia

Przeczytaj teraz

Lux Med Partnerem Medycznym Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.09.2022

Grupa Lux Med została Partnerem Medycznym 28. Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn i będzie odpowiadać za zabezpieczenie medyczne mundialu. Mistrzostwa odbędą się w styczniu 2023 roku w Polsce i w Szwecji.

Umowę w tej sprawie z przedstawicielami Związku Piłki Ręcznej w Polsce podpisali 22 września 2022 Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, Michał Rybak, wiceprezes ds. operacyjnych Grupy Lux Med.

Grupa Lux Med będzie jednym z ośmiu Narodowym Dostawców Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2023.

– Zapowiadane przez ekspertów pogorszenie sytuacji epidemiologicznej sprawiło, że jako gospodarze wielkich zawodów sportowych potrzebowaliśmy doświadczonego partnera, który zadba o nasze zdrowie. Grupa Lux Med dołącza do ekskluzywnego grona Narodowych Dostawców, aby zagwarantować zabezpieczenie mistrzostw na najwyższym poziomie, bo opieką zostaną objęci nie tylko zawodnicy, ale także wszyscy zaangażowani w ich organizację – mówi prezes ZPRP Henryk Szczepański.

Grupa Lux Med zadba między innymi o szczepienia przeciwko Covid-19, które przyjmą zarówno członkowie departamentu zaangażowanego w przeprowadzenie zawodów, jak i pozostali pracownicy oraz zawodnicy.

– Przed, jak i w trakcie Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2023 będziemy robić to, co robimy najlepiej, czyli udzielać  pomocy medycznej. Cieszymy się, że jako Narodowy Dostawca zapewnimy sportowcom profesjonalną opiekę, na jaką zasługują. Jesteśmy dumni z tego, co robimy, i bardzo się cieszę, że Lux Med może być częścią tej wyjątkowej drużyny. Jestem przekonana, że nadchodzący rok będzie dla polskiego sportu niezapomniany – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel oraz świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Zapewnia pełną opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów.

Lux Med z nagrodą „Debiut Roku” dla ubezpieczenia szpitalnego Pełna Opieka

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej 2023 potrwają od 11 do 29 stycznia. Gospodarzami będą Katowice, Województwo Śląskie, Kraków, Małopolska, Płock i Gdańsk (w Polsce) oraz Goteborg, Malmo, Sztokholm, Kristianstad i Jonkoping (w Szwecji).

Narodowym Dostawcą turnieju w naszym kraju – obok firmy Lux Med – jest Eventim, która prowadzi dystrybucję biletów na to wydarzenie.

Źródło: Związek Piłki Ręcznej w Polsce

Przeczytaj teraz

Akredytacja ministra zdrowia z najwyższym wynikiem dla Szpitala Medicover

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.09.2022

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover w działający w Warszawie po raz czwarty znalazł się na liście placówek medycznych akredytowanych we wrześniu 2022 roku przez Ministerstwo Zdrowia. Najwyższy wynik certyfikacji w Polsce, który uzyskał Szpital Medicover, potwierdza spełnianie standardów akredytacyjnych w obiektywny sposób. Dla pacjentów certyfikacja oznacza wysoką jakość leczenia i bezpieczeństwo.

Certyfikat akredytacyjny oznacza również, że warszawski Szpital Medicover dysponuje wykwalifikowaną kadrą medyczną oraz profesjonalnym sprzętem medycznym. Zgodność ze standardami akredytacyjnymi na poziomie 96 procent przyniosła w tym roku Szpitalowi Medicover najlepszy wynik akredytacji w Polsce.

-Kolejna akredytacja ministra zdrowia dla Szpitala Medicover jest oficjalnym potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa, które zapewniamy naszym pacjentom. Dla nas samych to dowód, że konsekwentnie trzymamy się raz obranego kierunku rozwoju, a mianowicie: jesteśmy zorientowani na najwyższy możliwy standard opieki zdrowotnej. Tegoroczny, najwyższy wynik zgodności z wymogami ministerialnych akredytacji, to dla nas spektakularny sukces i bodziec, by nadal stawiać sobie wysoko poprzeczkę i nieustannie się doskonalić – komentuje Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor Szpitala Medicover.

Akredytacji placówek medycznych dokonuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – jednostka Ministerstwa Zdrowia. W przypadku osiągnięcia przez placówkę wyniku minimum 75 procent zgodności z wymogami akredytacji, ta jest przyznawana na trzy lata.

Udział w procesie akredytacyjnym jest dobrowolny. W jego trakcie weryfikowane są takie obszary, jak: realizacja ciągłości i kompleksowości leczenia, dbałość o respektowanie praw i obowiązków pacjenta, profilaktyka i terapia zakażeń, czy stosowanie skutecznych środków przeciwbólowych po zabiegach.

W całej Polsce działa 898 szpitali – aktualnie certyfikaty akredytacji posiada 177 szpitali i 201 placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Debiut Medicover Optyk w świecie rozszerzonej rzeczywistości

Przeczytaj teraz

Wyróżnienie dla Carolina Medical Center

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.09.2022

Szpital Carolina Medical Center został wyróżniony w ogólnopolskim rankingu najlepszych placówek medycznych, organizowanym przez serwis Kliniki.pl. Podstawą oceny w rankingu są opinie pacjentów.

Kliniki.pl Rating Index bierze pod uwagę średnią ocenę wystawioną danej placówce przez pacjentów na czterech niezależnych platformach, czyli ZnanyLekarz.pl, Kliniki.pl, w wizytówce w mapach Google oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Nagroda została wręczona 25 września 2022 w Gdańsku, podczas gali organizowanej przez serwis Kliniki.pl. Odebrały ją reprezentantki Działu Turystyki Medycznej i Ubezpieczycieli CMC – Danuta Milanowska oraz Julia Skłodowska.

Serwis kliniki.pl to portal, który łączy ponad 1000 placówek medycznych. Dzięki niemu pacjent może w jednym miejscu umówić się na konsultację różnych specjalizacji. W ciągu roku serwis odwiedza około 12 milionów użytkowników.

Laboratorium Diagnostyki z tytułem „Budowa Roku 2021”

Carolina Medical Center to klinika ortopedii i medycyny sportowej, która specjalizuje się w leczeniu i prewencji urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Zatrudnia między innymi specjalistów w zakresie ortopedii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, reumatologii, neurologii i rehabilitacji. Zapewnia kompleksową opiekę medyczną – całodobowe ambulatorium urazowe, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę obrazową i funkcjonalną, leczenie operacyjne i nieinwazyjne, rehabilitację, badania biomechaniczne, trening motoryczny.

Współpracuje z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz wieloma federacjami sportowymi, w tym Polskim Związkiem Pływackim.

Szpital zlokalizowany jest przy ulicy Pory 78 w Warszawie, jego filia działa w Szpitalu Swissmed przy ulicy Wileńskiej 44 w Gdańsku. Carolina Medical Center należy do Grupy Lux Med.

Innowacyjna technologia w Carolina Medical Center

Przeczytaj teraz

Nowe badanie w Centrum Medycznym Scanmed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.09.2022

Centrum Medyczne Scanmed z Warszawy wprowadziło do swojej ofert nowe badanie – uroflowmetrię. Świadczenie to jest dostępne w placówce od 20 września 2022 roku. Badanie jest komercyjne.

Uroflwometria to badanie przepływu moczu przez cewkę. Jest zlecane przez urologa i stosowane w przypadku problemów z funkcjonowaniem układu moczowego.

Centrum Medyczne Scanmed zlokalizowane jest w Warszawie przy alei Niepodległości 107/109. Oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne dla dorosłych oraz dla dzieci, badania diagnostyczne, także w ramach programów profilaktycznych, medycynę pracy oraz rehabilitację.

Ars Medical dołączy do Grupy Scanmed

Grupa Scanmed świadczy pełen zakres usług medycznych – od podstawowej opieki zdrowotnej po specjalistyczne leczenie szpitalne – dla ponad 500 tysięcy pacjentów w blisko 40 lokalizacjach na terenie Polski. Posiada dwa pełnoprofilowe wielospecjalistyczne szpitale, należące do sieci szpitali – w Krakowie i Blachowni. Ich ofertę uzupełniają centra medyczne oraz trzy jednostki wyspecjalizowane: gastroenterologiczna, okulistyczna i ortopedyczna.

Scanmed prowadzi też 13 centrów kardiologicznych zapewniających kompleksową diagnostykę i leczenie w ramach kardiologii zachowawczej, interwencyjnej i elektrofizjologii.

Firma zatrudnia ponad 3 tysiące osób, w tym ponad tysiąc lekarzy. Scanmed jest Oficjalnym Partnerem Medycznym Polskiego Związku Narciarskiego.

Przeczytaj teraz

Oddział Kardiologiczny PAKS w Dąbrowie Górniczej po modernizacji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.09.2022

III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii, działający w Szpitalu Specjalistycznym im. Szymona Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej został otwarty po modernizacji. Jest to jeden z największych oddziałów prowadzonych przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.

American Heart of Poland świadczy usługi dla mieszkańców Zagłębia już od 17 lat. Prowadzony przez Grupę oddział realizuje pełne spektrum opieki kardiologicznej. Średnio co miesiąc otrzymuje tu pomoc prawie 200 pacjentów. Tylko w roku 2021 było to łącznie 2700 chorych, w tym 700 pacjentów zawałowych.

– W Dąbrowie Górniczej leczymy obecnie pełen profil chorób kardiologicznych. Trafiają tutaj pacjenci między innymi z chorobą niedokrwienną serca, ze stabilną formą dusznicy, z zaburzeniami przewodzenia i rytmu serca – wyjaśniał dr Paweł Kaźmierczak, członek zarządu, dyrektor ds. medycznych Grupy American Heart of Poland.

Modernizacja oddziału realizowana przez Grupę American Heart of Poland polegała nie tylko na odnowieniu infrastruktury i wymianie sprzętu medycznego, ale także na stworzeniu całkiem nowego układu funkcjonalnego. Dzięki przeprowadzonym pracom ośrodek zyskał dwie sale hemodynamiki skomunikowane z resztą oddziału za sprawą dwóch wind przystosowanych do transportu pacjentów na łóżkach szpitalnych. Nowy układ pomieszczeń i zwiększenie powierzchni oddziału zdecydowanie ulepszyło funkcjonowanie placówki i wpłynęło na poprawę komfortu, nie tylko pacjentów, ale również personelu medycznego.

Akredytacja ministra zdrowia z najwyższym wynikiem dla Szpitala Medicover

– Dzięki powiększeniu powierzchni mogliśmy rozwinąć blok operacyjny, zyskując przy tym również możliwość pozyskania nowego sprzętu i rozbudowy zaplecza technicznego. W związku z tym oferta skierowana do pacjentów kardiologicznych może być poszerzona o zabiegi, których do tej pory nie byliśmy w stanie wykonywać – tłumaczył dr n.med. Marek Kondys, ordynator III Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Dąbrowie Górniczej. – Zakończona modernizacja to bardzo istotny moment w historii naszej placówki, tym bardziej, że był to projekt bardzo skomplikowany do przeprowadzenia pod kątem technicznym i organizacyjnym. Ze względu na decyzję o zachowaniu ciągłości opieki nad naszymi pacjentami praca oddziału nie była wstrzymywana na czas remontu – wyjaśniał ordynator.

W ramach remontu oddział zyskał także dodatkowe sale dla pacjentów, które zostały wyposażone w oddzielne węzły sanitarne, system sygnalizacyjny dla pacjentów oraz instalację gazów medycznych. Obecnie oddział dysponuje 35 łóżkami, w tym 12 łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego. Każde stanowisko dla pacjenta jest wyposażone w nowoczesne kardiomonitory oraz panele medyczne.

Jak zaznaczył dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologii dr n.med. Tomasz Szczepanik, współpraca z Grupą American Heart of Poland i rozwój kardiologii w dąbrowskim szpitalu jest bardzo istotna, również z uwagi na onkologiczną specjalizację tej placówki. Pacjenci onkologiczni wymagają bowiem szczególnej opieki pod kątem kardiologicznym.

– Programy lekowe onkologiczne wymagają nadzoru kardiologicznego dla pełnego bezpieczeństwa pacjenta. Nie wyobrażam sobie, by w tak dużym szpitalu, gdzie mamy kilkanaście oddziałów i kilkanaście poradni specjalistycznych zabrakło ośrodka kardiologicznego – mówił. – Kardiologia jest taką dziedziną, w której liczą się nawet nie godziny, lecz minuty. Dla mnie, jako lekarza najważniejsze jest, by opieka dla pacjenta była kompleksowa i najwyższej jakości. Stąd też w decyzji o wydzierżawieniu większej powierzchni i związanej z tym reorganizacji w innych częściach szpitala przyświecało mi przekonanie, że przyniesie to korzyści dla pacjenta – podkreślił.

Grupa American Heart of Poland (Grupa AHoP) zapewnia w ponad 20 ośrodkach medycznych w całym kraju kompleksową, opiekę medyczną, integrującą edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację w zakresie chorób cywilizacyjnych. Zapewnia ponad 175 tysiącom pacjentów rocznie dostęp do nowoczesnych procedur medycznych, również w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należące do Grupy podmioty realizują 50 tysięcy hospitalizacji rocznie, związanych z zabiegami wieńcowymi.

Przeczytaj teraz
marmaris escort